שירות לאומי

מאת: 
ת. פרסום: 26 יולי 2016
תשובה על שאלה באתר: האם מותר לנשים לעשות שירות לאומי או שאסור ומה הסיבה לכך.
  • יהדות
  • הרב חגי כהן
  • תשע"ו
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/76/Shirut.mp4