הצגת פריטים הקשורים לתגית: קידוש - ישיבת אור דוד

כוס של קידוש חלק א

הלכות כוס של ברכה, איך מכינים את הכוס, כיצד מוזגים את היין ודיני כוס שנפגמה.

סידור שולחן השבת

דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן

קידוש ליל שבת חלק ד

המשך דיני קידוש, מה הדין שאין לו יין אלא לקידוש אחד, מה עדיף קידוש היום או קידוש הלילה, ועוד דיני עדיפות בין ליל שבת ליום השבת.

קידוש ליל שבת חלק ג

האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?

קידוש ליל שבת חלק ב

המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש של שבת ויום טוב

הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.
עמוד 3 מתוך 3