הצגת פריטים הקשורים לתגית: קידוש - ישיבת אור דוד

סברי מרנן

בכל פעם שמברכים ברכת הגפן בציבור המברך אומר סברי מרנן וכולם עונים לחיים, מדוע אנו אומרים זאת והאם זה חובה?
קטגוריה: מושג יהודי

קידוש במקום סעודה חלק ב

המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.

קידוש במקום סעודה חלק א

דיני קידוש במקום סעודה, היכן צריך לעשות קידוש וחיוב הסעודה שלאחר מכן, ובאיזה סעודה יוצאים ידי חובה.

קידוש של שבת

דיני קידוש של שבת, על איזה יין מקדשים, היכן מקדשים וסדר הקידוש, ועוד הלכות נוספות.
קטגוריה: הלכות שבת

יין של קידוש חלק ד

פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין כשרים לברכה ועוד.

יין של קידוש חלק ג

המשך דיני היין של קידוש, על איזה יין אפשר לברך בורא פרי הגפן, וכמה השיעור של מים מותר לערב ביין.

יין של קידוש חלק ב

המשך דיני היין של קידוש, האם יין לבן כשר לקדש עליו, והאם אפשר למזוג יין אדום ויין לבן יחד לקידוש.

יין של קידוש

דיני היין של קידוש, שיעור שתיית היין, איזהו יין כשר ואיזהו יין פסול לעשות עליו קידוש.

סדר קידוש של שבת

הסדר הנכון על פי עדות שונות לעשות קידוש של שבת, אמירת שלום עליכם ואשת חייל ועוד.

כוס של קידוש חלק ב

המשך הלכות כוס של ברכה, כיצד נפגמת הכוס ואיך מתקנים אותה, צורת הכוס ועוד דיני כוס של קידוש.
עמוד 2 מתוך 3