הצגת פריטים הקשורים לתגית: עדים - ישיבת אור דוד

הלכות עדות

מי נקרא עד כשר שיכול להעיד בבית דין או אפילו בחופה, מה העדים צריכים לעשות וכיצד הם מעידים.