הצגת פריטים הקשורים לתגית: חוץ לארץ - ישיבת אור דוד

האם מותר לצאת לאילת

תשובה על השאלה: האם מותר לצאת לאילת כדי להתגורר שם או כדי לנפוש, האם יש לאילת חשיבות שהיא חלק מארץ ישראל או לא. ומה הדין לשאר הדינים באילת.