הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות דם בבשר

דיני דם בבשר, איך מולחים בשר וכיצד אפשר לבשל או לצלות את הבשר.
קטגוריה: כשרות המטבח

הלכות טבילת כלים

דיני טבילת כלים, ברכה וטעמים מדוע צריכים להטביל כלים.
קטגוריה: כשרות המטבח

חג שבועות ותלמוד תורה

הלכות חג השבועות, דינים ומנהגים ביום קדוש זה שהוא כיום דין כמה נגזר על האדם לחדש בתורה. והלכות תלמוד תורה, איך ומתי חייב אדם ללמוד תורה.
קטגוריה: מועדים

הלכות ארבעת מינים

הלכות ודיני סוכה, ארבעת המינים והלכות חג הסוכות.
קטגוריה: מועדים

הלכות ספירת העומר

האם ספירת העומר בזמן הזה היא מהתורה או מדרבנן? מה טעם המצווה ועוד דינים והלכות כיצד סופרים את העומר. ובנוסף כל דינים והנהגות שאסור לעשות בזמן ספירת העומר.
קטגוריה: מועדים

הלכות חול המועד

דיני חול המועד, איזה מלאכה מותרת ואיזה אסורה, היתר בהפסד ובדבר האבד, הלכות תפילה בחול המועד ועוד.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק ג

חלק ג של הלכות פסח בעניין הלכות ודיני ליל הסדר, שתיית ארבע כוסות, אכילת מצה ודיני הסיבה.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק ב

הלכות מוצרי מזון הכשרים לפסח והלכות הגעלת הכלים מחמץ.
קטגוריה: מועדים

הלכות פסח חלק א

דיני חודש ניסן והלכות הכנת הבית לפסח, ניקיון החמץ ושאר דינים.
קטגוריה: מועדים

הלכות פורים וחודש אדר

הלכות חודש אדר ומחצית השקל, דיני תענית אסתר והלכות היום הגדול פורים, קריאת המגילה משלוח מנות וסעודת פורים.
קטגוריה: מועדים
עמוד 88 מתוך 92