הצגת פריטים הקשורים לתגית: בשר וחלב - ישיבת אור דוד

בירך על מאכל חלב לאחר בשר

תשובה על השאלה: מה הדין אם אדם בירך על מאכל חלב לאחר שאכל מאכל בשר בתוך שש השעות, האם מותר לו לאכול או אסור?

טוחן אשפה

תשובה על השאלה: כיום מצויים במטבחים טוחן אשפה, האם מותר לזרוק לשם מאכלי חלב ובשר או צריך שיהיו נפרדים, וכן מה הדין למי שיש כיור אחד?

בשר וחלב

תשובה על השאלה: כמה זמן צריך להמתין בין מאכל בשר לאחר חלב וכן חלב לאחר בשר. ומה הדין לגבי חולה, יולדת, מעוברת ומניקה?

כלי זכוכית בבשר וחלב

תשובה על שאלה באתר: האם מותר להשתמש עם כלי זכוכית לחלב ובשר, ואם לא איך מכשירים אותם.
קטגוריה: כשרות המטבח

בשר וחלב בתנור ומקרוגל

תשובה על שאלה באתר: האם אפשר להשתמש עם תנור או מקרוגל אחד לבשר ולאחר מכן בחלב, ואם כן איך משתמשים.
קטגוריה: כשרות המטבח

כלי פלסטיק בבשר וחלב

תשובה על שאלה באתר: האם מותר להשתמש עם כלי פלסטיק לחלב ובשר, ואם לא איך מכשירים אותם?
קטגוריה: כשרות המטבח