קשה לצום בעבודה

מאת: 
ת. פרסום: 19 יולי 2018
תשובה על השאלה: מה הדין למי שעובד בתום תשעה באב וקשה לו לצום האם יש לו היתר לא לצום או שהוא חייב לצום?
  • הלכות
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ח
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/78/Kashe.mp4