דיני ברך עלינו

מאת: 
ת. פרסום: 29 אוקטובר 2017
תשובה על השאלה: מה הדין לאחר ז' במר חשון שצריכים לומר בתפילת שמונה עשרה ברך עלינו ושכח לאמרה, האם צריך לחזור ומתי צריכים לחזור?
  • תפילה
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ח
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/77/BarehAlenu.mp4