דברים הנוהגים מראש חודש אב

מאת: 
ת. פרסום: 25 יולי 2017
תשובה על השאלה: מראש חודש אב אלו דברים אסור לעשותם, וכן מה הדין בשבוע שחל בו תשעה באב?
  • הלכות
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ז
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/77/Av.mp4