כוונה שם אדנות

מאת: 
ת. פרסום: 01 יוני 2017
תשובה על השאלה: מה צריך לכוון שאומרים את שם ה' בברכות ולכן את המילה "אלוקים". והאם דבר זה חובה וצאת ידי חובת הברכה?
  • תפילה
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ז
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/77/Kavana.mp4