ניתוק הפלטה בשבת

מאת: 
ת. פרסום: 29 ינואר 2017
תשובה על שאלה באתר: האם מותר לנתק את הפלטה או כל מכשיר חשמל אחר כשהשעון שבת כבוי, או אסור משום מוקצה?
  • שבת
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ז
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/77/Nituk.mp4