הצגת פריטים הקשורים לתגית: התבוננות - ישיבת אור דוד

אני רעב

שהנשמה רעבה ורוצה תורה היא יכולה לוותר על כל הנאות העולם הזה כי הכל הבל ודמיון.
קטגוריה: דברי הרב

קבלות טובות

לפעמים אנו רוצים להתקרב אל השם ולקבל קבלה של מצוה אבל אנו לא יודעים מה - כיצד נבחון את נפשנו במה אנו מסוגלים לעמוד...
קטגוריה: מבט לחיים

מעלת היסורים

כמה צריך להודות להשם שיש לאדם יסורים שהם ממרקים אותו מכל העוונות ואין הוא יודע מתן שכרן של יסורים.
קטגוריה: מעלת היסורים

זה אני

הכל תלוי באדם, אם הוא מכניס לעצמו לקטגוריה זה אני, לא מסוגל לקום מוקדם ללמוד ולברך, הוא מקטין את ערכו וכל רוח קטנה יכולה להפיל אותו.
קטגוריה: שיחת השבוע

הריקוד המופלא

גם שיש קושי בחיים צריך ללמוד להסתכל על הנקודות הטובות ולהודות עליהם ואז הקב"ה יסיר מעלינו את הקשיים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מעלת ההודיה

נלמד משירת הים כמה חשוב להודות להשם ולשבח אותו, לאיזה דרגות אפשר להגיע מי שתמיד מודה לקב"ה.
קטגוריה: מבט לחיים

שמירת העיניים

ימי השובבי"ם הם ימים קדושים וסגולתם להתחזק בשמירה על הקדושה והטהרה של האדם.
קטגוריה: מבט לחיים

התמונה בשלמותה

מי שבוטח הקב"ה אפילו שהוא נמצא בנקודה של צרה גדולה הוא לא מפחד, כי הוא מבין שהחושך הוא סיבה לאור וכל מה שה' עושה לטובה ומה שאנו רואים זה תמונה לא בשלומותה.
קטגוריה: שיחת השבוע

נסתרות דרכי השם

כל החיים אנחנו מתמלאים בשאלות על דרכי בורא עולם, וזה היסוד שיוסף לימד אותנו נסתרות דרכי ה'. יסוד היסודות להאמין בצורה ברורה שכל דרכי ה' לטובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

האוכל של הנשמה

למה אנשים מרגישים חסר, ללא סיפוק חיים, כי יש להם נשמה והנשמה רוצה אוכל, אתם יודעים מה האוכל של הנשמה...
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 9 מתוך 22