הצגת פריטים הקשורים לתגית: גוים - ישיבת אור דוד

לקבל עירוי דם מגוי

תשובה על השאלה: האם מותר למי שצריך לקבל עירוי דם וחלק מן התורמים הם גויים שאכלו נבלות וטרפות, האם יש בעיה לקבל את הדם או לא?

מסירת מלאכה לגוי בערב שבת

האם מותר למסור למוסך שעובדים בו גויים לתקן את האוטו ביום שישי אף שיודע שיעבדו בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

למה הגויים שונאים אותנו

מדוע כל אומות העולם באים נגדנו ואף שאנו לא עושים שום דבר רע לאף אחד?
קטגוריה: נקודה למחשבה

חוקות הגויים

דברים האסורים משום חוקות הגויים, האם מותר לעשות לחיים ולנקוש בכוסות ועוד.
קטגוריה: מצוות שונות

אכילה ושתיה עם גוי

האם מותר לאכול דברי מאכל או להשתמש במטרנה עם אבקת חלב נכרי, מדוע אסור לאכול ולשתות עם גוי ועוד.
קטגוריה: כשרות המטבח

חלב נוכרי

כמה חמור שתית חלב נוכרי שאנשים מזלזלים בה שגורמת קטרוגים וגזרות על עם ישראל.
קטגוריה: סיפורי צדיקים