הורדת התקציב במעונות

מאת: 
קטגוריה: נקודה למחשבה
ת. פרסום: 22 נובמבר 2021
אחד מתקנות החדשות של ממשלת הרשע היא הורדת הזכאות לאברכים בסבסוד מעונות היום, כמה רשעות יש בממשלה להוריד אוכל מפיהם של תינוקות של בית רבן. הרבה קמו עלינו לכלותינו והקב"ה הצילנו מידם.
  • יהדות
  • הרב דניאל זר
  • תשפ"ב
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/KATSAR/Meonot.mp4