רבי יוחנן וריש לקיש

מאת: 
קטגוריה: נקודה למחשבה
ת. פרסום: 11 פברואר 2020
הסיפור המפורסם מהגמרא כיצד החזיר רבי יוחנן את ריש לקיש ללמוד תורה עד שנהיו חברותא שלא נפרדת לעולם.
  • תורה ומצוות
  • הרב דניאל זר
  • תש"פ
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/NEKUDA/80/RABBI.mp4