אוי למי שיהיה בדור האחרון

מאת: 
קטגוריה: נקודה למחשבה
ת. פרסום: 12 ינואר 2020
מדוע רבי שמעון בר יוחאי בכה בזוהר הקדוש ואמר אוי למי שיהיה בדור האחרון לפני ביאת המשיח?

  • גוג ומגוג
  • הרב דניאל זר
  • תש"פ
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/NEKUDA/80/DOR.mp4