כותב:
קטגוריה: נקודה למחשבה
סרטון חזק בנושא מסירות נפש, כמה עוצמתה וגדלותה של המוסר את נפשו לעמוד בניסיונות קשים שקב"ה לא נשאר אליו חייב ונותן לו התרוממות גבוהה ומשרה עליו את השכינה.