הצגת פריטים הקשורים לתגית: גדולי דור - ישיבת אור דוד

הרמב"ם הקדוש

אחד מעמודי ההוראה של השולחן ערוך הוא הרמב"ם הקדוש הנקרא הנשר הגדול, מי הוא היה ומה היו חייו.
קטגוריה: מושג יהודי

פרשת כי תשא - מנהיג אמיתי

כיצד עשה אהרן הכהן את עגל הזהב, ומדוע זכה לאחר מכן בכהונה הגדולה, האם זה היה חטא עבור אהרן או שהוא עשה זאת בגלל שהיה מנהיג אמיתי לעם ישראל.

הרב עובדיה יוסף - אבא רוחני

הרב עובדיה יוסף הוא האבא הרוחני שלנו - הוא בוכה בכאב הדור ושמח בשמחתו, להבדיל מאנשי רשע בשלטון שלא רואים את כאב הדור.
קטגוריה: דברי הרב

לא תסור מכל אשר יורוך

אסור להתבלבל בזמן שהתורה עומדת על כף המאזנים וצריכים לאזור כח לתת יד להרים קרנה של תורה.
קטגוריה: הילולת צדיקים