מצות מעקה

מאת: 
קטגוריה: מושג יהודי
ת. פרסום: 16 נובמבר 2018
אחד מהמצוות בתורה היא לעשות מעקה היכן שיש לו דירה ומשתמש במקום זה או במקום שעשה בור, כדי למנוע מכשול וסכנה לאנשים שלא יפלו ולא יכשלו וינזקו ממנו.
  • בין אדם לחברו
  • הרב אשר זנזורי
  • תשע"ט
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/MUSAG/79/Ma'ake.mp4