הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שבוע - ישיבת אור דוד

פרשת נשא - מעשר כספים

לכולם נראה שמי שנותן מעשר מפסיד אבל הקב"ה הבטיח שמי שמקצץ מכספו משמים נותנים לו ומשלמים לו יותר ממה שנתן.

פרשת נשא

למה צריך להיות נזיר, הרי התורה מתירה לנו לעשות הכל ולקדש את החומר ולהפך, אוסרת לנו להתנתק מהחומר.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת במדבר

כל הזכות של עם ישראל לקבל את התורה הוא בזכות היחוס שלנו עד האבות הקדושים שבהם חפץ השם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהר - שנת שמיטה

כמה מוסר אפשר ללמוד משנת השמיטה, שכל מה שה' יתברך רוצה להחדיר בנו שאין אנו שולטים בעולם ואין בנו שום יכולת זולתו.

פרשת בחקתי

הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את כל המפריעים ויתן לנו שלוה אמיתית רק אם נחליט לעסוק בתורה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהר

קיום המצוות מביא לנו קניין נצחי ואושר רוחני לעולם הזה ולעולם הבא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת אמור

עם ישראל מחובר אל האבות הקדושים ועלינו להדבק בדרכיהם וללמוד ממעשיהם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שמיני - לקבל באהבה

כמה מוטל עלינו לקבל את כל מה שעובר עלינו בשמחה ובאהבה ולהבין שכל מה שה' עושה לטובה עושה.

פרשת שמיני

נלמד מסימני טהרת בעלי החיים כסימנים לגלות ולגאולה של עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל - שבת המלכה

מתנה גדולה הקב"ה נתן לנו ושמה שבת. כמה זכות יש לנו לשמור את השבת ולהתענג ולנוח ביום הזה.
עמוד 9 מתוך 16