הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

צום עשרה בטבת

הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.

נפילת אפיים

הלכות נפילת אפיים, וידוי, מתי אומרים תחנון ומתי לא אומרים.
קטגוריה: תפילת שחרית

צום עשרה בטבת

מהות הצום, מדוע צמים בעשרה בטבת, דיניו ומה הדין אם חל הצום בערב שבת.

הלכות ברכת כהנים

הלכות ברכת כהנים בתפילת החזרה, דיני הכהנים ומה הציבור צריך לעשות בזמן ברכת הכהנים.
קטגוריה: תפילת שחרית

מתארח בחג חנוכה

דין המתארח בבית חבירו בחג חנוכה, מתי ידליק וכיצד, ודין הרואה נרות חנוכה באיזה אופן יוכל לברך על ראיית הנרות.
קטגוריה: חג חנוכה

זמן הדלקת נרות

מתי צריך להדליק את נרות החנוכה, ומהן הברכות שמברכים בשעת ההדלקה?
קטגוריה: חג חנוכה

החייבים בנרות חנוכה

כמה נרות חייב להדליק, החייבים בנר חנוכה ודין שאר בני הבית בהדלקת נר החנוכה.
קטגוריה: חג חנוכה

חג חנוכה

השתלשלות הדורות וסיפור הדברים של נס החנוכה ופח השמן.
קטגוריה: חג חנוכה

חזרת השליח ציבור

הלכות חזרת השליח ציבור, עניית אמנים וכוונה לצאת ידי חובה בברכות שאומר הש"ץ.
קטגוריה: תפילת שחרית

ברכת בורא פרי האדמה

על איזה ירקות מברכים ברכת בורא פרי האדמה.
קטגוריה: הלכות ברכות
עמוד 80 מתוך 91