הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

סגולת פרשת המן

טוב לומר פרשת המן, כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה, בירושלמי דברכות איתא, כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, וידוע בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב: סגולה לפרנסה לומר ביום שלישי של פרשת בשלח פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום.
קטגוריה: תפילות וסגולות

יום ט"ו בשבט

מהו יום ט"ו בשבט ומדוע הוא נקרא ראש השנה לאילנות, מהות היום ודיניו.
קטגוריה: טו בשבט

טועה בתפילות שבת חלק ב

המשך דיני טועה בתפילות שבת, בתפילת שמונה עשרה בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת

ברכות על שאר מאכלים

מה מברכים על פטריות ולבבות דקל? מתי מברכים על המים ומתי אין מברכים?
קטגוריה: הלכות ברכות

טועה בתפילות שבת

הלכות טועה בתפילות שבת, מתי חוזר בתפילה ומתי לא, בכל תפילות השבת.
קטגוריה: תפילות שבת

הברכה על מרק

מה ברכת המרק שאוכל עם שקדי מרק?, ומה ברכתו ששותה את המרק עם הירקות?, ומה הדין מרק עם בשר?
קטגוריה: הלכות ברכות

תפילת ערבית של מוצאי שבת המשך

המשך הלכות תפילת ערבית של מוצאי שבת, דיני אתה חוננתנו ואמירת יושב בסתר ואתר קדוש.
קטגוריה: תפילות שבת

סיום תפילת שחרית ועלינו לשבח

הלכות סיום תפילת שחרית, מאשרי, ובא לציון ועד עלינו לשבח ועוד הלכות קדיש בתרא.
קטגוריה: תפילת שחרית

פסיקת ההלכה מהתורה

כיצד פוסקים חכמים הלכות מהתורה ומדוע אין אנו יכולים להוציא הלכות ודינים חדשים מהתורה?

ברכת בורא פרי האדמה

מה הברכה על אננס? מה לברך קודם על בננה או על תפוז? ומה מברכים על פירות של אילני סרק?
קטגוריה: הלכות ברכות
עמוד 79 מתוך 91