הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות ציצית חלק ו

סוף הלכות ציצית, דין טלית שבלתה ושאר הלכות טלית ותחילת הלכות תפילין.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ה

דיני קטן בציצית, מתי חיוב ציצית חל על האדם.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ד

דיני חוטי הציצית, האם מותר לחתוך או לא, מה צבעם ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ג

המשך הלכות טלית גדול, צבע הטלית והציציות.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק ב

המשך דיני טלית וציצית והברכה שמברכים, איך ומתי...
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות ציצית חלק א

דיני טלית גדול וטלית קטן, האם להוציא ציציות בחוץ או לא?
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות דם בבשר

דיני דם בבשר, איך מולחים בשר וכיצד אפשר לבשל או לצלות את הבשר.
קטגוריה: כשרות המטבח

הלכות טבילת כלים

דיני טבילת כלים, ברכה וטעמים מדוע צריכים להטביל כלים.
קטגוריה: כשרות המטבח

חג שבועות ותלמוד תורה

הלכות חג השבועות, דינים ומנהגים ביום קדוש זה שהוא כיום דין כמה נגזר על האדם לחדש בתורה. והלכות תלמוד תורה, איך ומתי חייב אדם ללמוד תורה.
קטגוריה: מועדים

הלכות ארבעת מינים

הלכות ודיני סוכה, ארבעת המינים והלכות חג הסוכות.
קטגוריה: מועדים
עמוד 78 מתוך 82