צניעות וקדושה

מאת: 
ת. פרסום: 19 דצמבר 2018
האם מותר לאישה לקחת טרמפ? האם מותר לאישה ללכת לבדיקה אצל רופא? איזה איפור מותר לשים?
איפור והתקשטות:
1. אף על פי שראוי לאישה להתנאות ולהתקשט בתוך ביתה בפני בעלה, מכל מקום בצאתה לרחוב לא תפריז בכך אלא תתקשט ותתאפר באופן ממוצע להיות מכובדת, ואם מתקשטת בהרבה תכשיטים ובהפרזה יתירה עד שמושכת אליה עין של פריצות או קנאת רעותה, הרי היא עושה איסור וגורמת
למכשולים רבים.
2. אין לאישה או לבת להתבשם יותר מדאי בעת צאתה לרחוב, באופן הנוגד את גדרי הצניעות והעלול להכשיל את הסובבים אותה. ולכן תזהר האישה שלא להתרחץ עם סבון שריחו חזק ונודף למרחוק, אם יוצאת לרחוב לאחר הרחיצה.
3. אסור לאישה לצבוע את פניה בצבע אדום, אבל אדום כמראה פניה ולא אדום ביותר מותר.
4. אף על פי שנאמר בסעיף הקודם שאסור לצבוע את פניה בצבע אדום, מכל מקום האיסור הוא רק את פניה, אבל את שפתיה מותר לצבוע בצבע אדום על ידי שפתון, וכן מותר לצבוע את ציפורניה בצבע אדום, אבל ראוי ונכון להימנע מלצבוע את הצפורניים בצבע אדום.

נהיגה ברכב וטרמפים:
5. ראוי לאישה להימנע מלנהוג ברכב, כיון שזה גורם לפריצות, והוא ההיפך הגמור מ"כל כבודה בת מלך פנימה" ויתכן שהיא אחת הסיבות של האסונות הגדולים שקורים בדרכים המפילים חללים. ופעמים רבות מתגלות זרועותיה בשעת הנהיגה ולכן ראוי למנוע זאת.
6. יש למנוע מנשים ובנות לנסוע בטרמפים בכל מקום ובכל זמן, כיון שעלול להיגרם מכך מכשולים רבים בענייני צניעות. ומכל מקום עוד שלצערנו הרב נתרבו בזמנינו מעשי אונס אכזריים בכבישים, והגיעו הדברים גם לשפיכות דמים ורצח. ונוסף לזה במקרים רבים קיים איסור ייחוד, אבל גם באופן שיוצרו תנאים שאין איסור יחוד יש להימנע מזה, כיון שאירעו הרבה תקלות אפילו בלב העיר.

בדיקה אצל רופא:
7. אין לאישה להיבדק אצל רופא אם יש רופאה מומחית הבקיאה בדבר, וכן אין לאישה להיבדק בדיקה שגרתית בתקופת ההריון אצל רופא להווכח בהתפתחות העובר, אלא תעשה זאת על ידי רופאה, אבל במקום הצורך ושעת הדחק כגון שהרופא זה מומחה הוא ביותר למחלה מסוימת ואין רופאה מומחית כמהו, רשאית ללכת אליו.
8. כשיש צורך מבחינה רפואית לגשת לרופא נשים, תזהר האישה שלא לבקר אצל רופא שמוחזק בפריצות וחשוד על העריות, ובכל אופן לא תלך אלא רק בזמן הביקורים הקבועים לרבים שמצויים רבים, וראוי שלא תלך לבד אלא בלווית אישה כשרה שתמתין לה שם. ותזהר שלא להאריך בשיחה עם הרופא בשעת הטיפול ולא אחר כך אלא במה שנוגע לענין הרפואי אשר האישה זקוקה לה.
9. יש להתיר לאישה להבדק אצל רופא בחדר לבד כשהדלת לא נעולה עם מפתח אם בחוץ נמצאים בחדר ההמתנה שלושה בני אדם או איש ואשתו עמו, שאז דינו כפתח פתוח לרשות הרבים ומותר. ואם בעלה של האישה בעיר יש להתיר לעת הצורך אפילו בנעילת דלת לעת הצורך אפילו בנעילת דלת, וכל שכן שיש להתיר אם חדר המרפאה נמצא באחד מחדרי מגורי הרופא ומשפחתו שבודאי מותר, ואפילו כשסוגר עם מפתח, מפני שאשתו של הרופא משמרתו, ומכל מקום עדיף תמיד אם אפשר שהבעל יכנס יחד עם אשתו לרופא.
10. יש מתירים לאישה לעבור ניתוח פלסטי לשם נוי ויופי וכן לצורך זיווג, ובתנאי שהרופאים אומרים שאין כל סכנה בניתוח זה.