בשר בחלב חלק ב

מאת: 
קטגוריה: כשרות המטבח
ת. פרסום: 06 נובמבר 2018
האם מותר לאכול דגים עם חלב או גבינה, האם מותר להשתמש בבלנדר גם לחלבי וגם לבשרי?
כלי בשר וחלב:
1. מותר לספרדים להשתמש בכלי זכוכית (וכן כלי זכוכית הנקראים דורלקס) המודחים היטב, בין למאכלי חלב ובין למאכלי בשר, כיון שכלי זכוכית אינם בולעים כלל, ואף אם השתמשו בכוס הזכוכית בחלב רותח, מותר לאחר שטיפה והדחה להשתמש בכוס זה לשתיה בארוחה בשרית.

2. כלי זכוכית הנקראים "פיירקס" שמבשלים בהם על האש, מותר להשתמש בהם בין לחלבי ובין לבשרי לפי מנהג הספרדים, ובלבד שיזהרו להדיח אותם היטב לאחר הבישול הבשרי או החלבי, ואין לחוש לתקלה שמא ישכחו או יטעו. וגם האשכנזים שמקילים בזה, יש להם על מה לסמוך.
תנור

3. תנור חשמלי או תנור שצולים בו בשר או עוף, יש להתיר לאפות באותו תנור ובאותו תא שצלו בו את הבשר עוגות הממולאות גבינה בתוך תבנית אחרת במיוחדת למאכלי חלב, ובלבד שיעבור זמן של עשרים וארבע שעות מסיום צליית הבשר. ובתנאי נוסף שיסיקו את התנור לפני האפייה עשרים דקות או יותר, באופן שאם נשארה איזה זיעה בדופני התנור תשרף כליל על ידי ההיסק. וכל זה במאכלים, מה שאין כן במשקים כגון מרק וכיוצא, אין להתיר אלא אם כן היתה הקדרה מכוסה היטב שאז יש להתיר רק לאחר שעברו עשרים וארבע שעות ועל ידי היסק האמור.
מיקרוגל

4. מותר מעיקר הדין להשתמש במיקרו גל גם למאכלי בשר וגם למאכלי חלב בזה אחר זה, ובלבד שהמוצר המתבשל יהיה מכוסה על ידי שקית או שיהיה מונח בתוך קופסא והקופסא תהיה מכוסה, כדי שהאדים ישארו בתוך השקית או הקופסא ולא יצאו החוצה. וצריך לייחד קופסא או שקית למאכלי בשר בנפרד וכן למאכלי חלב בנפרד.

בלנדר
5. יש אומרים לאסור לכתחילה להשתמש במערב (בנלדר) בשרי, אף שאינו בן יומו ולערב בו גבינות ופירות לתינוק אף שהם קרים. ובדיעבד אם כבר ערבלה דבר שהוא צונן, ובטוחה היתה שהלהבים נקיים מכל שיור של הטחינה הקודמת, יש להתיר את מה שערבלה. ומכל מקום מותק לקצוץ או לטחון בוטנים או שקדים וכדומה בבלנדר בשרי ולאכלם אחר כך עם גבינה, ובלבד שהבלנדר לא בן יומו, וגם בתנאי שניקו את הבלנדר ואת הסכינים (הלהבים) היטב.
מדיח כלים חשמלי

6. יש להקל לשטוף במדיח כלים חשמלי את כלי הבשר וכלי החלב ביחד, והעושה כן יש לה על מה לסמוך, ומכל מקום ראוי ונכון להחמיר ולשטוף אותם בזה אחר זה בשרי לחוד וחלבי לחוד, ולשהות בינתיים עשרים וארבע שעות.
דגים עם בשר

7. צריך להיזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת. וצריך לרחוץ ידיים בין בשר לדג או סין דג לבשר, ולאכול פת שרויה ביניהם. וטוב לשתות מים או שאר משקה ביניהם כדי שלא יגעו יחד באיצטומכה שהוא כמו מבושל.

8. אסור לצלות בשר ודגים יחד באותם תנורים המצויים בזמנינו בבית, שהם קטנים פחות מארבע אמות וסגורים, כיון שחמור סכנה מאיסור. אבל מותר לצלות בר ודגים על רשת צלייה כשאינם נוגעים זה בזה, כיון שהריח מתפזר והולך.

דגים עם חלב וגבינה
9. יש להמנע מלאכול דגים עם חלב או גבינה משום חשש סכנה.

10. יש מי שכתב שאין לאכול דגים עם חמאה. ומכל מקום רבים מן הפוסקים כתבו שאין איסור לאכול דגים עם חמאה. ולכן הנוהגים לאכול דגים עם חמאה רשאים להשאר במנהגם. והאשכנזים נוהגים לאכול דגים עם חמאה וכן חלב וגבינה. ויש להם על מה לסמוך.
אפיית פת עם חמאה

11. אין לשים עיסה בחלב שמא יבואו לאוכלה עם בשר, ואם לשה את הפת בחלב אפילו בשוגג הפת נאסרת באכילה אפילו לבדה, גזירה שמא יאכלוה עם בשר.

12. עוגות שרגילים לאכלם רק לקינוח משום שממולאים במיני מתיקה יש להתיר ללוש אותם עם חלב כיון שאין דרך לאכול אותם עם בשר ולא יבואו לידי תקלה. וכן עוגות שלשין אותם עם חמאה ויש בהם טעם וריח של חמאה יש להתיר למוכרן בחנויות כיון שניכרים בריח וטעם ולא יבואו לאכלם עם בשר.
אפיית פת עם בשר

13. כשם שאסור ללוש עיסה עם חלב כך אסור ללוש עיסה בשומן של בשר, שיש חשש שיבואו לאוכלה עם חלב. ודווקא שהשומן בלוע בפת ולא ניכר, אבל אם הניחו הרבה שומן והשומן ניכר על פני הפת מותר, כיון שיש היכר ואין חשש שיאכלו אותו בחלב.