יולדת בשבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 14 מאי 2018
דיני יולדת בשבת, האם מותר להזמין אנבולס בשבת שכצריכה ללדת, האם מותר לבעלה להצטרף עם היולדת...
1. היולדת הרי היא כחולה שיש בו סכנה, ומותר לחלל עליה שבת לכל מה שצריכה, ומכל מקום בכל מה שיכולים לשנות משנים.

2. כיון שכאב לידה היא תופעת טבעית, הפלו אותה חכמינו ז"ל לחומרא ואמרו שבעשיית האיסורים בשביל יולדת, יש לשנות מאופן עשייתם בימות החול, אם אמנם לא יחול בשל כך עיכוב בעשיית הדברים שצריך לעשותם.

3. אשה שהגיעה לחודש התשיעי, מן הראוי שתכין בכל ערב שבת הדברים שיהיו דרושים לה כשתגיע שעת לידה, שמא תזדמן לידתה בשבת, ועל ידי ההכנה יצומצם הצורך בחילול שבת. לכן למשל תכתוב את שמה ופרטיה האישיים על גבי שתי פיסות נייר, כדי שתוכל למסור בשבת פתק אחד לנהג האמבולנס אם תצטרך לנסוע ולא ירשום הוא, ואחד תמסור בעת כניסתה לבית החולים. אולם ודאי שבדיעבד אין דבר זה מעכב, ומותר לה לנסוע בכל אופן, וכן מותר לה להכנס לבית החולים בשבת, אף על פי שירשמוה שם בשבת. וכן מוטב לגלח את השערות לפני שבת. וראוי שישאר אור דולק בדירתה בליל שבת לשעת הצורך.

4. מהרגע שהאשה מרגישה שעתה ללדת, דהיינו שמרגישה צירי לידה סדירים, ואפילו אם ספק בדבר אם תלד עתה, מותר לטלפן לאמבולנס ומותר לה לנסוע לבית החולים שנרשמה בו, ואפילו אם יש בית חולים אחר קרוב יותר (אם אמנם היא חוששת שבבית החולים הקרוב לא יקבלו אותה, או יהיו עיכובים בקבלתה, או לפי דעתה לא יתמסרו לה שם כפי הצורך, או שבבית החולים שנרשמה בו נמצאים מומחים יותר, אבל אסור לעשות כן מטעמים כספיים בלבד).

5. מותר לבעלה של היולדת או לכל אדם אחר שיש ליולדת אימון לנסוע יחד עמה לבית החולים כדי ללוותה כדי שלא תיבהל ותפחד ותגיע לידי סכנה.

6. יולדת שצריכה לנסוע לבית החולים בשבת, ולבעלה יש רכב פרטי, עדיף יותר להסיעה באמבולנס אף על פי שיצטרכו לטלפן אליהם בשבת. (וברור שהמדובר הוא כשאפשר להמתין לאמבולנס, אבל אם השעה דחוקה יסעו עם הרכב הפרטי).

7. דברים שאת עשייתם אפשר להשהות, אסור לעשותם אלא עד הרגע של פתיחת הרחם או כשהדם או המים מתחילים לשתות ולרדת, או כשאין היא כבר יכולה ללכת, ולכן אף על פי שמותר להביא את האישה לבית החולים, אין להדליק למשל אור כדי שתוכל לראות, או להרתיח מים להכנת תה, כל זמן שלא הופיע אחת מהתופעות הנכתבות למעלה.

8. אישה שהגיעה בשבת לבית החולים כדי ללדת, ונתברר שטרם הגיעה שעת הלידה ונשתחררה מבית החולים, אסור לה לשוב לביתה במכונית אשר נוהג בה יהודי. ואם אין לה מקום להמתין ליד בית החולים עד מוצאי שבת ומצטערת להשאר ברחוב יש מקום להתיר לה לחזור במכונית שנוהג בה נכרי, ובלבד שהבית שלה נמצא בתוך תחום שבת.