הלכות שבת לנשים חלק ו

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 24 ינואר 2018
האם מותר לפתוח בקבוקים או קופסאות שימורים בשבת, האם מותר לעשות קוביות קרח בשבת והאם מותר לרסס קוטל יתושים בשבת?
הקפאת מים:
1. מותר לתת מים לתבניות ולהקפיאם בתא ההקפאה של מקרר חשמלי, ובפרט בימי הקיץ החמים שיש בזה משום עונג שבת.
2. מותר להשתמש בשבת בשקיות ניילון המיוחדות לעשיית קרח, ויש ליזהר שכאשר קושרת הרצועות שבפי השקית לאחר שמילאה אותם במים, שלא תקשור שני קשרים אלא רק קשר עניבה, או קשר אחד במקום שתוכל. וכאשר רוצה להוציא הקרח מותר מן הדין לקרוע, אלא שעדיף שבזמן הקריעה לא תקפיד לקרוע במיתון לפי מידתה כדי שלא לפגוע בזו שלידה, אלא תקרע בלי שום הקפדה.

פתיחת קופסאות:
3. מותר לפתוח קופסאות של סרדינים בשבת אם לא פתחה מבעוד יום, וצריכה היא להם עבורה או עבור אורחים, אבל עדיף לפותחם בערב שבת. וטוב לפותחם בדרך של שבירה וקלקול באופן שלא יועילו לשמש בתורת כלי. או שתפתח רק חצי כיסוי באופן שלא תהיה אפשרות להשתמש בו. ולאחר הפתיחה תרוקן את הקופסה מהסרדינים שבתוכה לכלי אחר, ותזרוק את הקופסה.
4. קופסאות שימורים אין לפותחם לכתחילה בשבת (פתיחת קופסאות שימורים חמור יותר מקופסאות סרדינים שהבאנו בהלכה הקודמת, כי קופסאות שימורים יש רגילים להשתמש בקופסה לאכסנת דברים שונים, ולכן נחשב כעושה כלי). ומכל מקום המקילה לפותחם בשבת כשלא פתחה מערב שבת, והיא צריכה להם עבורה או עבור אורחים, יש לה על מה שתסמוך, כיון שבזמנינו רוב בני האדם לא משתמשים בקופסה לאחר שהוריקו ממנה את השימורים. אבל גם המקילה לפתוח, עדיף שתפתח רק חצי קופסה או מעט יותר, באופן שלא תהיה ראויה לשימוש.

פתיחת בקבוקים:
5. מותר לפתוח בשבת בקבוק מיץ ענבים או טמפו שסגור על ידי מכסה פח מהודק בצואר הבקבוק, ובעת פתיחתו נפרדת טבעת מחלקו התחתון של המכסה. וכן מותר לקרוע נייר הפלסטיק שכרוך סביב פקק של בקבוק יין. וטוב להיזהר ממידת חסידות לפתוח את הבקבוק מערב שבת (ובפרט בקבוק יין שאין שום הפסד אם תפתחנו מערב שבת) ובמקרה שלא הספיקו לפותחו מערב שבת מותר לפותחו בשבת. ומהיות טוב עדיף להשליך ולזרוק את המכסה לאחר שפתחו את הבקבוק.

פתיחת שקיות חלב ומצות:
6. מותר לפתוח בשבת שקיות חלב, וטוב לפתוח בשינוי ולא כדרך שפותחים וחותכים ביום חול. ומכל מקום עדיף לפתוח מערב שבת.
7. מותר לפתוח בשבת חבילת מצות (בקופסת נייר) אם זקוקים למצה ללחם משנה, או כשזקוקים לצורך הסעודה ואין להם פת אחר, ויעשו פתח כלאחר יד או יפתחו מן הצד.

ריסוס נגד יתושים:
8. מותר לרסס בשבת בתכשיר קוטל יתושים בחלל חדר שמצויים בו יתושים או זבובים וגורמים צער ליושבים שם, ובלבד שלא תרסס על היתושים ממש אלא באויר, וצריך שיהיה חלון פתוח שיוכלו היתושים לצאת משם. ומכל מקום אם אפשר להבריחם החוצה בדרך אחרת או אם אין צער גדול ליושבים בחדר נכון להמנע מלרסס גם בתנאים הנ"ל.
9. מותר למרוח על הגוף נוזל מיוחד שדוחה יתושים, שמחמת ריחו הרע היתושים לא מתקרבים אליו. וההיתר הוא רק בנוזל ולא במשחה, כי במשחה אסור משום ממרח.