הלכות שבת לנשים חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 07 נובמבר 2017
המשך הלכות שבת הנחוצות לנשים, האם מותר להתאפר בשבת או לתת בושם. וכיצד שוטפים את הכלים בשבת.
מניקור וקוסמטיקה
1. אסור לאישה שתעביר בשבת סרק (צבע אדום) על פניה משום איסור צובע, ומטעם זה אסורה לכחול את עיניה. וכן אסורה להשתמש בשפתון המיועד לאודם שפתיים. גם אם השפתיים היו צבועות כבר מבעוד יום. וגם השימוש בשפתון שקוף אסור.
2. מותר מעיקר הדין לתת פודרה (אבקת איפור) על פניה בשבת, ואף אם הפודרה צבעונית, יש להקל. לפי שאינה מתקיימת, ובלבד שלא תהיה מעורבת במשחה או קרם. ואם פניה היו כבר משוחים מבעוד יום, אסור לתת פודרה על פניה, גם אם הפודרה לא מעורבת במשחה, כיון שבכך האבקה נדבקת יפה לפנים.
3. אסור למרוח משחה על פניה או ידיה לשם עידון העור. וכן אסור ליתן לקה על הציפורניים, בין אם היא צבעונית ובין אם היא שקופה.
4. מותר לתת מי ורדים ושאר מי בושם על פניה וידיה בשבת, וכן בשיער הראש יש להקל, אבל אסור לתת מי בושם על בגד או מטפחת.
5.מותר להשתמש בספריי של מטהר אויר, וכן בקבוקי בושם שעל ידי לחיצה בפקק מתפזר מהבושם ומפיץ ריח טוב בידיים או בפנים.
6. מותר לנקות את קצות הציפורניים מהלכלוך שהבן, אבל לא תגרד אגד כך מגוף הציפורניים.

שטיפת כלים
7. כלי אוכל כגון צלחות סכינים ומזלגות שהתלכלכו, מותר לשוטפם לצורך היום, כגון שנשאר עדיין סעודה לאכול. וההיתר הוא אפילו מליל שבת ליום שבת או לסעודה שלישית. ואם יש בבית מערכת כלים נוספת, ראוי ונכון להחמיר שלא לשטוף את המלוכלכים כדי שלא לטרוח בשבת טרחה מיותרת אלא ישתמשו בכלים הנקיים. ומכל מקום אם יש בבית כלים יקרים מאוד שמשתמשים בהם רק במקרים מיוחדים, הרי זה נחשב כאילו אין להם עוד כלים אחרים, ומותר לשטוף את המלוכלכים.  
8. כלי שתיה כגון כוסות וכפיות, מותר לשטוף כל היום אפילו לאחר סעודה שלישית, מפני שכל היום ראוי לשתיה אפילו שלא בשעת הסעודה. ואם ברור לה שלא ישתו עוד אסור להדיחם.
9. כלים שהתלכלכו ויש חשש של נמלים, זבובים וחרקים אחרים שיימשכו אליהם, וכן כלי כסף שעלולים להתקלקל אם לא יסירו את שאריות האוכל שבהם מותר לשרותם במים, גם אם אינה מתכוונת להשתמש בהם עוד באותו יום.
10. כלים מלוכלכים שקיים חשש שתדבקנה שאריות האוכל בדפנות הכלי, וזה יקשה עליה את ניקוי הכלים במוצאי שבת, מותר לשרותם במים בשבת, כי הרי שריה זו באה רק למנוע שינוי במצב הקיים. אבל אם כבר נדבקו ויבשו שאריות התבשיל בדפנות הכלי, אסור לשרות הכלי במים בשבת, כיון ששריה זו באה להקל על ניקוי הכלי במוצאי היום.