הדלקת נרות שבת חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 28 יוני 2017
אילו נשים חייבות ואילו נשים פטורות מהדלקת נרות שבת, כמה נרות שבת חייב להדליק ומה המנהגים השונים בזה.
1. סומא (עיוורת) מדליקה ומברכת, ומכל מקום אם יש לה בעל שהוא רואה, עדיף שהוא יברך וידליק.

2. בנות רווקות הסמוכות על שלחן הוריהן, אין עליהן כל חובה להדליק נרות שבת, ואם ברצונן להחמיר על עצמן ולהדליק נרות שבת בחדריהן, אסור להן לברך על הדלקת הנרות, אלא ישמעו הברכה מפי האם בעת שמדליקה בחדר האוכל, ולאחר שיענו אמן ידליקו בחדריהן בלי ברכה.

3. כלה השובתת אצל חמותה, יכולה הכלה להדליק הנרות בברכה בחדר השינה שמייחדים עבורה, וחמותה תברך על ההדלקה שבחדר אוכל, והוא הדין לבת נשואה השובתת אצל אמה. וידקדקו הבת או הכלה לקחת עמהן נרות מהבית שלהן, כיון שהנרות צריך שיהיו משלהן, או שההורים יקנו להן במתנה גמורה. וצריך שהנרות יהיו גדולים שידלקו עד בואם לחדר שינה לישון כדי שיהנו מאורן.

4. הסועדים את סעודת ליל שבת בבית הוריהם או מכריהם וכדומה, וחוזרים לאחר הסעודה לישון בביתם, אם יוצאים מהבית לפני פלג המנחה לא ידליקו נרות (אבל יכולים להדליק בלי ברכה) ואם יוצאים מהבית לאחר פלג המנחה (שעה ורבע לפני השקיעה) תדליק האישה את הנרות בברכה בביתה, ואחר כך ילכו לבית קרוביהם, וצריך שהנרות יהיו גדולים ויהיו דלוקים עד שיחזרו לביתם כדי שיהנו מהנרות. ויטעמו איזה מאכל כגון עוגה או פירות וכיוצא בזה כדי שיהנו מהנרות.

5.משפחות השובתות בבית הבראה או בתי מלון וכיוצא בזה, ואוכלים בחדר הכללי וישנים כל המשפחה בחדר שהקצו להם, תדליק האשה נרות בחדר שינה המיוחד להם. וצריך שהנרות יהיו גדולים שיעור שכשר יחזרו לחדרם יהיו דלוקים ויהנו לאורם. ואחת הנשים תדליק בחדר האוכל בברכה, ואחר כך תדליק בחדר המיוחד לשינה בלי ברכה כיון שכבר בירכה על ההדלקה שבחדר האוכל.

6. בחורי ישיבות הדרים בפנימיה של הישיבה, וישנים שם כמה בחורים באותו חדר, אחד הבחורים ידליק בלי ברכה וחבריו ישמעו ויצאו ידי חובה, וכן בכל חדר וחדר ידליק אחד הבחורים וחבריו ישמעו ויצאו ידי חובה. וצריך שהנרות יהיו גדולים שכשאר יחזרו לדרם יהיו דלוקים ויהנו לאורם.

7. אף מי שהוא נשוי ושובת לבדו בביתו, מפני שאשתו נמצאת בבית חולים, או שנוסע לבדו לשבות באיזה מקום וכיוצא בזה, חייב להדליק נרות שבת בברכה במקום ששובת, אפילו שאשתו מדליקה גם היא נרות במקום שנמצאת בו. ואשה נשואה הנמצאת בבית חולים או בבית החלמה, אם אוכלת ליד מטתה בחדרה, תדליק שם נרות בברכה, אפילו שבעלה כבר מדליק נרות בבית, ואם כבר הקדימו אחרים והדליקו נרות בחדרה, אין לה להדליק שם בברכה. ואם הנהלת המקום מתנגדים שתדליק בחדרה, תדליק בברכה בחדר אוכל אם אוכלת שם, אבל אם קדמו כבר בחדר אוכל אין להדליק שם בברכה.

8. מי שאין לו אשה או שאשתו איננה בבית, או שאינה מדליקה מאיזו סיבה, חייב הוא להדליק נרות שבת בברכה. וגם אם יש לו בת גדולה רווקה שגרה אתו בבית, עדיף שהוא עצמו ידליק ולא בתו.

מספר הנרות:
9. אשה שהיתה רגילה להדליק שני נרות עד עתה, ולרגל תעלומה ברצונה להרבות בנרות, אין לה לעשות כן אם בעלה מתנגד לכך.

10. יש נשים שנוהגות להוסיף נר לכל ילד שנולד במשפחה. ואם אצל משפחת בעלה לא נהגו מנהג זה, אין בכוחה של האשה להכריח אותו לקנות נרות מממונו כדי לנהוג כך, ומכל מקום כיון שנר שבת הוא משום שלום בית, ראוי לבעל לתת לה אפשרות לנהוג כמנהג משפחתה, ולא ימנע ממנה זאת ויגרום חלילה להפרת שלום.

11. אשה הנוהגת להדליק מספר מוסיים של נרות שבת אינה רשאית להדליק פחות מזה. ויש שכתב שבשעת הדחק (כגון שאם תנהג כמנהגה תצטרך לצמצם בשאר הוצאות שבת) תעשה התרת נדרים בפני שלשה. וגם האשה הנוהגת להדליק דוקא נרות גדולים, אל תשנה ממנהגה להדליק קטנים מהם בלי התרה.

12. אשה שהיתה רגילה להדליק נרות גדולים ורוצה בתקופת הקיץ להדליק קטנים יותר, שיהיו דולקים רק בזמן אכילת סעודת שבת, שאי אפשר לשהות בחדר שעות רבות כשהחלונות סגורים, וכדי להשלים את החסר רוצה להדליק עוד מספר נרות קטנים שישקלו כפי המשקל הנרות הגדולים רשאית היא לעשות כן, מפני שסוף סוף הנרות נדלקו לעונג ולא לצער.

13. מי שאשתו היתה רגילה להדליק הרבה נרות כמספר הילדים אשר בבית, ואשתו נפטרה והתחתן עם אשה אלמנה, אין אשתו השניה חייבת להדליק כמספר הנרות שהדליקה אשתו הראשונה, אלא תוכל לנהוג כמנהגה בהדלקת הנרות.