דיני בית כנסת והכותל המערבי

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 14 פברואר 2017
דיני בית הכנסת וקריאת התורה, האם מותר להביא בנות קטנות לבית הכנסת וכיצד באים לכותל המערבי.
1. כשם שאסור לאנשים לדבר דברים בטלים בבית הכנסת, כך אסור לנשים לדבר בבית הכנסת ופרט בשעת התפילה וקריאת התורה.

2. כשמביאים ילדים קטנים לבית הכנסת צריך לחנכם שיעמדו באימה ויראה. והקטנים ביותר שרצים בבית הכנסת בשחוק, מוטב שלא להביאם, לפי שהרגל נעשה טבע, וגם הם מטרידים את הציבור בשעת התפילה.

3. משהגיעה הקטנה לגיל שצריכה לכסות את הברך (מגיל שש בערך וטוב להיזהר כבר מגיל שלש) . אין להביאה לבית הכנסת בחצאית קצרה (מעל הברך) אפילו גורבת גרביים ארוכים.

4. בנות קטנות עד גיל תשע שנים בערך הלובשות בבגדים בלתי צנועים, אף על פי שבוודאי לא נכון להביאן לבית הכנסת במלבושים אלו, מכל מקום כיוון שהם רגילות ללכת כך, ואין לחוש בהן להרהור כל כך, אין לאסור לקרוא קריאת שמע ולהתפלל כנגדן, והמחמיר לעצום עיניו כנגדן תבוא עליו הברכה.

5. אין להושיב ילדים וילדות בתוך בית הכנסת, ופשוט מאוד שגם בגיל קטן חל חובת חינוך בזה להרגיל בהפרדה ביניהם.

6. נשים בימי נדתן רשאיות להחמיר על עצמם שלא להכנס לבית הכנסת ושלא לאחוז בספר תורה, ושלא להסתכל בספר תורה בעת שמראים אותו לעם, ומכל מקום חייבות הן מן הדין להתפלל כרגיל את כל התפילה ואסור להן להחמיר על עצמן ולהמנע מפילה וכל הברכות.

7. מותר למסור שיעור לנשים בבית הכנסת, באופן שקובעים שעה מסוימת לנשים בשעה שאין במקום אנשים, ובלבד שיבואו לשם בבגדי צניעות למקום הקודש. אבל אסור ללמד את הנשים רקמה וכדומה בתוך בית הכנסת.

8. אסור לבחור נשים לנשיאות בית הכנסת או לאיזה קהילה, וכל כבודה בת מלך פנימה.

9. שיעור המחיצה בעזרת נשים, צריך להיות באופן שלא יהיו נראות הנשים כלל גם כשהן עומדות, ואסור להתפלל בבית הכנסת שרואים את הנשים בעזרת נשים.
קדושת הכותל המערבי

10. חובה קדושה להכנס ליד הכותל המערבי ביראת כבוד ובכובד ראש, וחלילה להקל ראש כלפי הקודש, ולכן אסור להכנס לשם בגילוי ראש בין אנשים ובין נשים. והנשים אשר מוזהרות ועומדות שבכל הליכתן חייבות ללבוש בגדי צניעות, כל שכן שמוזהרות בלכתן אל הכותל המערבי, לבל יכנסו בבגדים ללא שרוולים או בשאר בגדי פריצות.

11. מותר לאישה נידה או יולדת לפני טבילתה להכנס על יד הכותל ולהתפלל שם, כי הכותל המערבי הוא חומת הר הבית והעומדים לפניו הם עומדים מחוץ לחומת הר הבית.