אופנים המותרים ביחוד חלק א

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 11 דצמבר 2016
באיזה אופנים מותר להתייחד ואין חשש של איסור כגון פתח פתוח או שאישה בעלה נמצא בעיר.
פתח פתוח לרשות הרבים:
1. איסור יחוד הוא כשנמצאים יחד בחדר סגור, אבל בית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין בו איסור יחוד.
2. יש אומרים שהגדרת "פתח פתוח" הוא כשהדלת פתוחה ממש באופן שרואים מבחוץ את הנעשה בפנים, ויש אומרים שפתח פתוח היינו שלא נעל במנעול אף שהגלת סגורה. ועל כל פנים במקום שלא רשאים להיכנס בלי רשות אלא צריכים לדפוק על גבי הדלת ולקבל רשות, הרי זה יחוד אף אם הדלת

סגורה בלבד ולא נעולה:
3. מותר להתייחד אפילו שהדלת נעולה, אם יש מפתח נוסף לבית ואותו מפתח נמצא ביד אחד מבני הבית או אדם אחד שנמצא בחוץ והם יכולים לפתוח ולהיכנס לבית בכל עת שירצו, שדינו כפתח פתוח לרשות הרבים. ולכן כאשר באה מטפלת לבית ונשארת לבד עם הילדים והילד המבוגר מגיל תשע ומעלה והקטנים פחותים מגיל שמירה (שבאופן כזה יש איסור יחוד) ישנה עצה לתת את המפתח לאחד השכנים ולבקש שיכנס לפתע כמה פעמים בלי שעה קבועה, ובלילה יבקשו משני שכנים שיכנסו.
4. חדר שיש בו חלון הפונה לרשות הרבים, וקיימת אפשרות לראות דרך החלון את הנעשה בחדר, דינו כפתח פתוח ואין בו איסור יחוד. וכן אם הדירה בקומה השניה ויש בה חלונות פתוחים מול חלונות של דירה אחרת באופן שיכולים לראות את הנעשה שם, דינו כפתח פתוח ומותר ביחוד.
5. ההיתר של בית שפתחו פתוח לרשות הרבים הוא דווקא ביום שיש עוברים ושבים, או בשעות המוקדמות של הלילה שיש עוברים ושבים ברשות הרבים. אבל בלילה בשעות שאין עוברים ושבים, אסורים ביחוד.
6. אם המתייחדים שרויים בבית באפילה, הרי זה יחוד גמור (אפילו בשעה שבני אדם עוברים ושבים בחוץ) ולא מועיל אפילו בפתח פתוח לרשות הרבים, כיוון שאין פחד העוברים עליהם, שחושבים שהחושך יהיה עליהם למחסה ולמסתור.

בעלה בעיר:
7. אשה שבעלה בעיר אין איסור להתייחד עמה, מפני שאימת בעלה עליה. אבל אן המתייחד היה לבו גס בה כגון שגדלה עמו או שהיא קרובתו, הרי הם אסורים ביחוד אפילו כשבעלה בעיר.
8. גם אם בעלה נמצא בשכונה במרוחקת מהעיר הרי זה נחשב שבעלה בעיר, ובפרט שכיום יש כלי רכב שמקרבים את הרחוקים, ולכן גם השכונות המרוחקות של העיר נחשבות לעיר אחת.
9. יש אומרים שבעיר גדולה כגון ניו-יורק, שהבעל נמצא בקצה העיר, ובטוחה שלא יבוא לבית במשך היום אלא רק בערב, אסורה בייחוד. ולכן עדיף במקרה כזה שלא לנעול את הדלת אלא רק לסוגרה, או אם יש לכל בני הבית מפתחות של המנעול, מותרת להתייחד אף אם הדלת נעולה.
10. יש אומרים שההיתר של בעלה בעיר מועיל דווקא בביתה, אבל בבית אחר שבעלה אינו יודע היכן נמצאת אסורה להתייחד שם, ויש אומרים שמועיל גם בבית אחר. וכיוון שיש בזה מחלוקת לכן יש להקפיד שלא לנעול את הדלת אלא רק לסוגרה.