הלכות צניעות חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 04 אוגוסט 2016
האם מותר לאישה לנאום בפני אנשים ומאיזה גיל צריך להמנע מלשיר בפני גברים.
ביקור איש חולה:
1. מותר לאשה לבקר איש חולה, וכן מותר לאיש לבקר אישה חולה, ובלבד שלא יתייחדו לבדם. ועל האשה החולה  להקפיד לשכב בצניעות ולהיות מכוסה היטב. ומכל מקום טוב למעט בביקור איש אצל אישה (בפרט בזמנינו שכאשר החולה נמצאת בבית החולים או אפילו בביתה, יש לה את כל הצריך לה ואינה זקוקה לאחרים) אף ששוכבת בצניעות.
תספורת אצל איש.
2. אסור לאשה להסתפר אצל איש, וכן אסור לאיש להסתפר אצל אישה, ואין להקל בדבר זה בשום אופן.
מתנה לאיש.
3. מותר לאישה לתת מתנה לאיש, וכפי שנהוג ונפוץ בזמנינו שהבאים מעיר אחרת לבקר קרוביהם, וכן השבים לעירם מדרך רחוקה מביאים מתנות לקרוביהם והרבה פעמים גם לשכניהם ומכריהם. אבל אין לאיש לתת מתנה לאשה. ומכל מקום ראוי ונכון להחמיר אם אפשר שגם אשה לא תתן מתנה לאיש.
מקום עבודה.
4. יש לנשים להמנע מלעבוד במשרד או במפעל שעובדים שם גברים, כיוון שיש חשש של תקלות, וראוי לכל אשה להתייעץ עם גדולי תורה לפני שמחליטה לעבוד במקום מסוים כיון שקרו מקרים בלתי רצויים במקומות עבודה מסוג זה.

נאום בפני גברים:
5. אסור לאשה לנאום ולתת הרצאות בפני גברים, וכן אסור לגברים לשמוע אשה שנואמת ברבים.
ריקוד בפני גברים.
6. אסור לעשות מעגל של נשים ולרקוד בפני הגברים בחתונה ובאשר מסיבות, והוא איסור חמור מאד ופריצה בחומת הצניעות, ורק אם ישנה מחיצה המבדילה בין נשים לגברים, רשאיות הנשים לרקוד בפני הכלה, באופן שהגברים לא יראו אותן.
7. נשים שהזמנו לחתונה שמסריטים שם בוידיאו, יש להזהירן שלא ירקדו בשעת ההסרטה, כיון שמכשילות הן את הגברים שיראו אותן רוקדות בוידיאו.

שירה בפני הגברים:
8. מותר לבעל לשיר יחד עם אשתו נדה את זמירות שבת, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ואם יש אורח בבית אין לנשים לשיר בפניו, כיוון שאסור לו לשמוע את קול שירתן.
9. אסור לנשים או לבנות (ובפרט שהן מעל גיל אחת עשרה) לארגן מקהלה ולהופיע בפני גברים.
10. בנות שהן למעלה מגיל אחת עשרה ולומדות במוסד, צריך להורות להן שלא לשיר בקול באופן שקולן ישמע לעוברים ושבים בחוץ. וכן בנות הנוסעות לטיול באוטובוס צריכות להמנע מן הדין מלהכשיל את הנהג בשמיעת קול שירתן.
11. מותר לאשה לשורר בפני גוי, ואין היא עוברת בכך לפני עיוור לא תתן מכשול, כיון שאין הגוי מצווה על שמיעת קול אשה אלא רק על עריות ממש. ומכל מקום אין לאשה לכתחילה לשיר במיוחד לגוי, אלא הכוונה ששרה לעצמה בביתה או בדן ילדים וכדומה והגוי שומע אותה כגון שהוא בקרבת מקום וכדומה.