פדיון כפרות

לפני יום הכיפורים נוהגים לעשות בעם ישראל  'פדיון כפרות'. בעבר היו מסובבים מעל הראש תרנגול ואומרים את הנוסח של הכפרות שהתרנגול יהיה כפרה עלינו, ולאחר מכן נותנים את התרנגול לעניים בצדקה. אך היום לא נהגו לעשות כפרות בתרנגול כיון והעני מתבייש לקבל תרנגול שכביכול מלא עברות, ועוד שכולם נותנים לעני תרנגולים והוא צריך להתעסק עם הכנתו בערב החג.

ולכן היום עושים כפרות ע"י כסף בשווי של תרנגול, ונהגו לתת ח"י (18 שקלים) שנזכה להכנס לחיים טובים ולשלום. ובכך העני לא מתבייש לקבל את הצדקה ויכול לקנות בקלות אוכל לסעודת מפסקת לפני כיפור וזהו הצדקה הטובה ביותר.

סדר הכפרות

יקח בידו את הכסף (18ש"ח) ויסובב מעל ראשו, ויאמר את הנוסח, אח"כ יקח כסף אחר ויסובב לאשתו וכן יעשה לילדיו.

המסובב לעצמו יאמר 3 פעמים:
אלו המעות חליפתי, תמורתי, כפרתי. אלו המעות ינתנו לצדקה, ואכנס אני לחיים טובים ולשלום.

המסובב לזכר יאמר 3 פעמים:
אלו המעות חליפתך, תמורתך, כפרתך. אלו המעות ינתנו לצדקה, ותיכנס אתה לחיים טובים ולשלום.

המסובב לנקבה יאמר 3 פעמים:
אלו המעות חליפתך, תמורתך, כפרתך. אלו המעות ינתנו לצדקה, ותיכנסי את לחיים טובים ולשלום.

לאחר שעשה את סדר הכפרות לו ולכל משפחתו ניתן לשלם כאן באתר און-ליין ולאחר התשלום יוכל להשתמש בכסף לעצמו.
(לתשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון ניתן להתקשר למשרדי הישיבה בטלפון: 03-5701212)

PAYPAL