סדר תרומות ומעשרות

מצות צדקה היא מצוה חשובה ביותר, ושורש מצוה זו כתב בספר החינוך שרצה האל יתברך להרגיל את בני האדם שיהיו מלומדים ומורגלים במצוות החסד והרחמים, ומתוך זה יהיה ראויים לקבל עוד ועוד טובה, וכו'. ומצוות צדקה היא גם מצוה שבין אדם לחברו וצריך להיזהר במצוה זו שכן יש באפשרות האדם להחיות את השני ולתמוך בו ועל ידי זה העני יוכל לקום ממצבו הרע והיות כשאר האדם. גדולה כל כך מצות צדקה עד שאמרו חז"ל "צדקה תציל ממוות", ועוד אמרו לעולם אין אדם נהיה עני מנתינת צדקה, וכל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו ועוד הרבה דברים גדולים על מצות הצדקה, וכנותנים הצדקה ראוי לתת ביד ימין, ולכן יש לתת ולתרום כמה שיכול האדם לתת מצד עצמו, שכן בכל תרומה ותרומה שאדם נותן יש לו עוד ועוד מצוה.

מעשר כספים
נאמר בתורה "עשר תעשר כל תבואת זרעך וכו'" והנה מצות מעשר כספים נחלקו הפוסקים אם חיובה מדרבנן או ממנהג ומדת חסידות או מדאורייתא, והנה אע"פ שאדם מוציא הוצאות למצוות מסוימות מכל מקום מצות המעשר היא להוציא על פי החשבון בדיוק של עשרה אחוז ממה שהרוויח, ויש מדקדקים לעשר חומש ממה שהרוויח, וגדולה מצות מעשר שעל כל המצוות אסור לנסות את הקב"ה ואילו על המעשר כתוב "ובחנוני נא בזאת".

עיקר מעשר כספים הוא לתת את המעות לעמלי התורה שיושבים ולומדים תורת ה', או לתת לישיבות שהם מחזקים בחורים ואברכים שישבו וילמדו תורה כל היום, וכן אפשר לתת להכנסת כלה ולפדיון שבויים.

ונמצא שאדם תורם ונותן מעשר כספים בזכותו העולם עומד, שכן הוא מחזיק את עמלי התורה שיהיה להם במה להתקיים ולא יצאו לעבוד ועל ידי לימודם העולם מתקיים, נמצא שמי שעוזר להם ומחזיקם יש לו חלק בזה.

ישיבת "אור דוד"
הישיבה עוסקת זמן רב במתן צדקה לנזקקים. הרב דניאל זר מחלק כל העת כספים למשפחות נזקקות כחלק מ-"גמילות חסדים". הישיבה עוסקת בזיכוי הרבים בעולם, לימודי תורה מסביב לשעון, עזרה לנזקקים ופעילויות רבות אחרות. אם ברצונכם לתרום לפעילויות הישיבה ניתן להיכנס לקישור הבא וללמוד יותר על הפעילויות שלנו ועל האפשרויות הנוגעות למתן תרומה.

ישיבת "אור דוד" זמינה עבורכם לכל שאלה במספר טלפון 03-5701212 ונשמח לעזור מקרב לב וברצון רב. אם ברצונכם לשמוע יותר על חזרה בתשובה, להגיע לצפות ולחזות בדרשות חוצבות הלהבות של הרב דניאל זר, להגיע ללמוד תורה עם מיטב בחורינו ואברכינו - אנחנו נמצאים ברחוב המכבים 108, בני ברק.