הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

עלבונה של תורה

אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף.

קטגוריה: פרקי אבות

לפום צערא אגרא

השכר בשמיים נמדד לפי הצער והמאמץ - כמה מצוות זוכה אדם שלומד תורה בעמל - אפילו רגע אחד של תורה שווה למליוני מצוות. חישוב מדהים כמה מצוות אדם עושה בזמן שלומד תורה.
קטגוריה: דברי הרב

למלא את הזמן

כולם הולכים לבלות - מה זה בילוי? לבלות את הזמן ולרוקן את החיים. אבל מי שיש לו תורה הוא ממלא את הזמן וממלא את החיים.
קטגוריה: רבנים אורחים

אם אין קמח אין תורה

כל העולם כולו ניזון בזכות לומדי תורה ואם אין תורה אין שפע בכל העולם כולו.
קטגוריה: רבנים אורחים

אין מזל לישראל

הילולת אדוננו דוד המלך שכל מגמתו היה רק התורה הקדושה, שאין ערוך לה ומרימה את האדם מעל הטבע, ובפרט לאיש הישראל שהוא מעל המזל.
קטגוריה: הילולת צדיקים

קרנה של תורה

השם מצווה מאיתנו לדאוג לכבודה של תורה ולהרים את קרן התורה.
קטגוריה: רבנים אורחים

התורה בראש

עיקר מעיינינו לשים את התורה בראש כל חוצות.
קטגוריה: רבנים אורחים

ישראל נגד יון

מה הייתה המלחמה בזמן חנוכה? והאם עדיין אנו נלחמים נגד יון...
קטגוריה: רבנים אורחים

מסירות נפש לתורה

חשיבות ההקרבה העצמית של כל אחד לקיום התורה שכל המוסר יד לתורה שצרתה התורה מוסרת לו יד בצרתו.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הדיבוק שביטל תורה

סיפור מדהים על דיבוק שהתגלגל ומתייסר על זה שביטל תורה בחייו, ואם כך על אדם אחד כל שכן על ביטול תורה של רבים...
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 37 מתוך 39