הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

מתארח בחג חנוכה

דין המתארח בבית חבירו בחג חנוכה, מתי ידליק וכיצד, ודין הרואה נרות חנוכה באיזה אופן יוכל לברך על ראיית הנרות.
קטגוריה: חג חנוכה

זמן הדלקת נרות

מתי צריך להדליק את נרות החנוכה, ומהן הברכות שמברכים בשעת ההדלקה?
קטגוריה: חג חנוכה

החייבים בנרות חנוכה

כמה נרות חייב להדליק, החייבים בנר חנוכה ודין שאר בני הבית בהדלקת נר החנוכה.
קטגוריה: חג חנוכה

חג חנוכה

השתלשלות הדורות וסיפור הדברים של נס החנוכה ופח השמן.
קטגוריה: חג חנוכה

חזרת השליח ציבור

הלכות חזרת השליח ציבור, עניית אמנים וכוונה לצאת ידי חובה בברכות שאומר הש"ץ.
קטגוריה: תפילת שחרית

ברכת בורא פרי האדמה

על איזה ירקות מברכים ברכת בורא פרי האדמה.
קטגוריה: הלכות ברכות

קריאת הפטרה ותפילת מנחה

הלכות קריאת ההפטרה והמשך תפילת מוסף ותפילת מנחה.
קטגוריה: תפילות שבת

תפילת שמונה עשרה

סדר הברכות בתפילת העמידה, ודין הטועה בברכות התפילה, והלכות שליח ציבור
קטגוריה: תפילת שחרית

ברכת פירות חיים ומבושלים

דין ברכת פירות וירקות הנאכלים חיים, והאם השתנה ברכתם לאחר שבישלו אותם.
קטגוריה: הלכות ברכות

קריאת התורה חלק ג

המשך דיני עלייה לתורה, סדר העולים והלכות היוצאות לנו למעשה.
קטגוריה: תפילות שבת
עמוד 82 מתוך 92