הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות תענית

הלכות תענית ציבור ותענית יחיד, דיני קבלת תענית, הלכות יום התענית ועוד.

הלכות תפילין חלק ג

המשך הלכות תפילין, דין הנחת תפילין בכיס שלהם, הוצאתם לתפילה, אם קדם להוציא ר"ת לפני רש"י ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

אמירת עננו בתענית

הלכות אמירת עננו בתפילות בימי התענית.

דיני הצומות

הלכות תענית ציבור של י"ז בתמוז, ג' בתשרי ועשרה בטבת.

צום י"ז בתמוז

סיבת הצום י"ז בתמוז ומהות התענית, היסטוריה ומספר דינים הנלמדים ממנו.

הלכות קריאת שמע

הלכות ודיני קריאת שמע של שחרית, כוונות ואמירת קריאת שמע כהלכתה.
קטגוריה: תפילת שחרית

הלכות ברכות קריאת שמע

הלכות ברכות קריאת שמע של שחרית מתי זמנה ושאר דינים, ברכות קריאת שמע, דיני ברכו ועוד.
קטגוריה: תפילת שחרית

הלכות קדיש

הלכות ודינים של הקדיש, כיצד אומרים, מה משמעותו ועוד הרבה סעיפים ופרטים הקשורים לאמירת הקדיש.
קטגוריה: תפילת שחרית

הלכות תפילין חלק ב

פעולת התפילין בעולמות העליונים והמשך דיני תפילין של יד וראש.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות תפילין חלק א

מעלת הליכה עם תפילין לבית הכנסת ודיני הנחת תפילין בתפילת שחרית.
קטגוריה: הלכות בן איש חי
עמוד 82 מתוך 87