תפילה לשמירת הברית

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 06 מאי 2014
תפילה נוראה לשמירת הברית ולהשיג קדושה.
באתי להפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי אב החסד אב הרחמן, הגואל ממות ופודה משחת, עשה למען בריתך אשר חתמת בבשרנו, וחמל על נפשותינו, וקומה בעזרתנו והושיענו למען חסדך. שנזכה לקדש ולטהר עצמנו בקדשת הברית בתכלית השלמות באמת כרצונך הטוב, ותגן עלינו ותעזרנו שנהיה נשמרים מכל דבר רע.  שלא נהרהר ביום שום הרהור בעולם, ולא נבא לידי טמאה בלילה. ותצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני פגם הברית שבעולם, ועשה למענך ולא למעננו, עשה למען כל הצדיקים והחסידים האמתיים הקדושים והטהורים, אשר התגברו על יצריהם למען כבודך ועמדו בנסיונות גדולות ונוראות, וכפו את יצרם וקדשו את שמך, עד שזכו לקדשת הברית בתכלית השלמות כרצונך. ולמענם ולמען אבותינו אברהם יצחק ויעקב עשה, וחוסה עלינו ועזרנו והושיענו וקדשנו וטהרנו בקדשתך העליונה. באפן שנזכה גם כן לשמירת הברית באמת כרצונך הטוב.

רבונו של עולם. מה אומר מה אדבר ומה אצטדק. ובאיזה דרך ובאיזה עצה ובאיזה תחבולה אוכל להתחיל לפרש את לבבי לפניך ובאיזה דרך ובאיזה זכות אוכל לרצות ולפיס אותך על כל החטאים ועונות ופשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה, במחשבה דבור ומעשה, בראית העין ובשמיעת האזן ובשאר חושים.  מי יוכל לספרם מי יוכל לפרטם אפילו בדרך כלל. ועל איזה מהן אבקש קדם, על החדשות או על הישנות, על הנגלות או על הנסתרות על הכלל או על הפרט, על הגדולות או על הקטנות. כי גם הפגמים הקטנים שבקטנים בערכי, הם פגמים עצומים ונוראים, לפי עצם גדלתך ורוממותך: