תפילה להמתקת הדינים

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 06 מאי 2014
תפילה נוראה להמתקת הדינים מעליו, בפרט בזמן של יסורים או קטנות.
אני מאמין באמונה שלמה, שזה הצער והיסורים שבא לי הוא בהשגחה פרטית מעם ה', והנני מקבל עלי באהבה, וכל זה בא לי מסבות עונותי הרבים, וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עונותי הרבים (ואם בעת רצון יאמר גם כן ולהקל בזה צער שכינת עוזינו כביכול וצערן של ישראל). והנה מצד הדין הייתי צריך לפרט ולשוב ולהתודות על החטא והעון שבסיבתם בא לי אלו היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין אתי יודע עד מה.

לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמים, שתמחוק ותשרש החטא ועון ופשע שגרמו לי אלו היסורים, ויומתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצרופים לטובה, וימשך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן.


ואם יאמר זה הנוסח, אז נמתקים ממנו בעזרת ה' כל הדינים, ויתהפכו כל הצרופים לטובה, ויהיו היסורים כפרה לכל עוונותיו, בפרט אם ירגיל עצמו לומר זאת גם על כל דבר קטן, אז אין שיעור לגודל נחת רוח שיגרום לקב''ה בזה, ושמחה בכל העולמות, כי דרכו של אלקינו לנסות את האדם באמונתו, ואם מתחזק באמונת ה', אז גם אם נגזרה עליו גזרה ח''ו, נמתק הדין מעליו. (שומר אמונים)