הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שמות - ישיבת אור דוד

פרשת שמות

מטרת שעבוד מצרים כדי שעם ישראל יהיה ראוי לקבל את התורה ולשומרה בכל מצב, לכן היו מוכרחים לעמוד בכל הניסיונות ולזכך את עצמם כדי שיהיו ראוים לקבל את התורה ולשומרה בכל התנאים.
קטגוריה: פרשת שבוע

דימוי עצמי חיובי

המשנה באבות אומרים אל תהי רשע בפני עצמך ואולם הגמרא אומרת אפילו כל העולם אומר לך צדיק אתה תהי בעניך כרשע, יישוב מדהים איך אני אמור לדמות את עצמי ולייקר את עצמי.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת שמות

גאולת עם ישראל תלויה אך ורק בקדוש ברוך הוא לבדו.
קטגוריה: פרשת שבוע

שכר של מצווה אחת

מעלת כל מצוה ומצוה שיש לה שכר אין סופי בעולם הזה ובעולם הבא
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת שמות - לראות בצער של השני

מיהו משה רבנו וכיצד זכה להיות נותן התורה - אין זה אלה שראה בסבל של אחיו היהודים.
עמוד 2 מתוך 2