הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת חקת - ישיבת אור דוד

פרשת חקת - הרגלים בעבודת השם

כמה כח חזק יש להרגל שאנו מתרגלים בו, ישנם כמה הרגלים שאנו צריכים לקחת אותם ולהפוך אותם לדברים טובים ולהתרגל לחיות בצורה הנכונה.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת חקת

מה עלינו ללמוד מנחש הנחושת שעשה משה רבינו על מנת לרפאות את עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע

מתיקות התורה

כל אדם יכול להתחבר לתורה הקדושה ולהיות דבוק בה ואז יזכה להרגיש את המתיקות שלה.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת חקת

צריך לקיים את המצוות מתוך התבטלות לרצון השם ללא שום נגיעות או עניין אישי.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת חקת - גם לא זו תשובה

מפרשת השבוע אנו  למדים שיש מצוות שאין לנו הסבר לקיומם. ללמדנו שגם אם דרכו של הקב"ה לא מובנת או שלא קיבלנו את מה שביקשנו, צריכים להבין שגם לא זו תשובה.

פרשת חקת

היסוד לקיום כל המצוות הכתובות בתורה הוא "חוק" - לדעת שכל המצוות הם גזרת מלך גם שאין אנו מבינים טעמם.
קטגוריה: פרשת שבוע

לפתח חטאת רובץ

יסוד גדול לאדם שכמה מוטל עלינו להשמר בעבודת ה' ולא לפתוח פתח ליצר הרע שכל העברות והנפילות מגיעות אך ורק מבפתח שאנו פותחים לו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת חקת

צריך לדעת לשמוע בקול השם ולא לסור ימין ושמאל מכל אשר מצווה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת חקת

בפרשה נלמד מהי קדושת וטהרת עם ישראל שהם בנים לקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת חקת

בתורה הקדושה יש כח לשנות את הטבע.
קטגוריה: פרשת שבוע