הצגת פריטים הקשורים לתגית: ספר שמות - ישיבת אור דוד

פרשת פקודי - משכנתא לאלפיים שנה

מדוע נחרב בית המקדש, למה עם ישראל סבל כל השנים ומה הקשר בין אלה השאלות לחטא העגל?
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת משפטים

כמה חייב ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולהרגיש את רגשותיו של הזולת.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת יתרו

כיצד עם ישראל התכוננות לקבלת התורה ומה אנו צריכים ללמוד מכך...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בשלח

נלמד מבני ישראל שזעקו להשם לקראת הים מה גדולה של כוחה מעומק הלב שבוקעת רקיעים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בא

נלמד מפרשת השבוע שקיום המצוות צריכה להיות אך ורק לשם שמים ולא לשם כוונה אחרת.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שמות

רק על ידי יראת שמים זוכים לחיי עולם הבא ולעבור את הפרוזדור בעולם הזה בשלום.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל

נלמד מפרשת השבוע שהשראת השכינה נקבעת לפי מעשיו ופעולותיו של האדם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תשא

מה משה רבנו רצה לראות? כיצד הקב"ה משלם שכר טוב לצדיקים וכיצד הקב"ה מצמיח טובה מרשעים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת תרומה

נלמד מפרשת השבוע על כלי המשכן מה כל כלי רומז לנו להתחזק בעבודת השם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת משפטים

בתורה הקדושה יש דינים מאד דקים שנלמד מהם להרגיש בצער הזולת ולכבד אותו.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 6