הצגת פריטים הקשורים לתגית: ספר ויקרא - ישיבת אור דוד

פרשת בחקתי

הקב"ה לא גילה לנו את השכר של המצוות כי גזרה היא מלפניו שלא ידעו הבריות שכרן מצוות.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בחקתי

הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את כל המפריעים ויתן לנו שלוה אמיתית רק אם נחליט לעסוק בתורה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהר

קיום המצוות מביא לנו קניין נצחי ואושר רוחני לעולם הזה ולעולם הבא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת אמור

עם ישראל מחובר אל האבות הקדושים ועלינו להדבק בדרכיהם וללמוד ממעשיהם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שמיני - לקבל באהבה

כמה מוטל עלינו לקבל את כל מה שעובר עלינו בשמחה ובאהבה ולהבין שכל מה שה' עושה לטובה עושה.

פרשת שמיני

נלמד מסימני טהרת בעלי החיים כסימנים לגלות ולגאולה של עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקרא

הקורבן הוא ביטוי של הקשר הפנימי שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בחקתי

העולם מתקיים רק על ידי אמונתם התמימה של עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בהר

במצות השמיטה אנו לומדים את היסודות החשובים של התורה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת אמור

התעלות האדם היא רק בכוחות עצמו, ובכח בחירתו להיות קרוב להשם יתברך.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 3