הצגת פריטים הקשורים לתגית: ספר דברים - ישיבת אור דוד

פרשת כי תבוא

מה הקשר בין מצוות הבאת ביכורים הפותחת את פרשתינו לבין מצוות מחיית עמלק הנאמרה בסוף פרשה הקודמת?
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תצא

רצון התורה היא שתהיה מחשבתו של האדם נתונה אך ורק על חברו להטיב ולהתחסד עמו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שופטים

אבני המזבח מציינים את איחוד הכלל ישראל, אע"פ שיש שבטים שונים בעם ישראל כולם יחד עובדים את השם אחד.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת נצבים

הבדל עצום יש בין חיי הנצח שמבטיחה לנו התורה לבין חיי החומר החולף בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תצא

כשאדם זוכר את מעשה עמלק הוא מתחזק ביראת שמים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שופטים

מה כבר אפשר ללמוד מהנמלה? חריצות וחכמה רבה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת נצבים

מדרגתו של האדם נמדדת לפי הקירבה שלו לבורא העולם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תבוא

מצוות הביכורים היא התבטלות להשם יתברך בכל הבחינות שבאדם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת דברים

חובת האדם להתבוננן היטב במעשים שהוא עושה הנגלים והנסתרים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וילך - הסתר בתוך הסתר

שהבעל שם טוב הגיע לפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני - היה בוכה ואומר לעתיד לבוא יהיה הסתר בתוך הסתר ואי אפשר יהיה לראות את השם אלא באמונה גדולה.
עמוד 1 מתוך 2