הצגת פריטים הקשורים לתגית: סיפור - ישיבת אור דוד

עולם הדמיון

העוצמה הגדולה של מהות היהודי ממהותו של הגוי בעולמות העליונים שמרחקם מרחק שמים וארץ בהנאה ברוחנית.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

היהודי הסוחר

חכמתו של רבי סאסא הכהן יונתן שהצליח בחכמתו הרבה להציל יהודי ממוות בידו של המושל המוסלמי.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

אור החיים הקדוש והמלך

סיפור מדהים על קדושתו של אור החיים שעזר למלך בזמן שרצו שריו להעליל עלילה על היהודים.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

חייט ליצן

עוצמתה של חזרה בתשובה אפילו אדם המרוחק ומאוס בכוח התשובה מגיע לדרגות מרוממות.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

המנהל הגוי

עוצמת ברכתו של האדמו"ר מקרלין לשבש את כל עצתם ותכנונם של הגויים.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

ברכתו של רבי זושא

רוממותו ועוצמתו של רבי זושא בברכתו שיכולה להפוך את מזלו של האדם מעוני לעושר רב.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

כל נדרי

סיפור מרגש על עוצמתו של בי אלימלך מליז'נסק שבשעת כל נדרי זכתה בת ישראל לישועה גדולה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

הכנסת כלה

זכות עצומה על מעלתה של הכנסת כלה ובמיוחד כלה יתומה, שמצווה זו יכולה להפוך עולמות ולזכות לישועות.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

חייו של רבי יואל סירקיש

סיפור על מקצת חייו של רבי יואל סירקיש בעל הספר בית חדש (הב"ח) על גדולתו בענווה ועוצמתו בתורה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

קדושתו של רבי שמעון

סיפור המבסס על טהרתו של רבי שמעון בר יוחאי שגם לאחר מאות שנים הסופר שכתב את סיפרו היה צריך קדושה וטהרה.
קטגוריה: סיפורי צדיקים
עמוד 33 מתוך 37