תורה דרך העיניים - פרשת תצוה

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 13 פברואר 2019
כיצד ננחיל לילדינו את מתיקות התורה הקדושה - נראה להם בחוש שגם אנחנו נהנים מהתורה והמצוות.
רבותינו בעלי המוסר אומרים קודם כל "ואתה" ורק אחר כך תצוה. יש אנשים אוהבים לתת הוראות לכל העולם, אבל לפני שאתה נותן הוראות לכל העולם, קודם כל "ואתה", וכמו שאומרים חז"ל "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים", וכן כתוב בכמה משניות בפרקי אבות "הוא היה אומר", קודם כל הוא היה, כל תנא לפני שאמר מה שאמר, קודם כל הוא היה מקיים את דבריו, ואחר כך אומר לתלמידיו. וגם בפרשתנו אומר הקב"ה למשה קודם כל "ואתה" ואח"כ תצוה לאחרים.

המשגיח של ישיבת חברון הרה"ג מאיר חדש זצ"ל, היתה לו ישיבה גדולה וזכה להקים דורות של תלמידי חכמים, יום אחד ניגש אליו ראש ישיבה אחד ושאל אותו "איך אתה מצליח להחדיר בתלמידים מידות טובות ויראת שמים ואהבת תורה, גם לי יש ישיבה ואני מנסה, אבל לא רואה פירות כמוך מה הסוד שלך", אמר לו הרב "האמת שאני לא מנסה להכניס באף אחד יראת שמים, אני מנסה להכניס בעצמי יראת שמים, ומה שנשפך ממני נכנס לתלמידי! אני מקפיד כל חיי לקיים את הפסוק "ואתה", ואחרי שאני מקפיד לדקדק בתורה ובמצוות וביראת שמים, ממילא התלמידים רואים, ומה שגולש ממני עובר גם אליהם.
מי שיש לו ילדים ורוצה לזכות לראותם גדולים בתורה ובמידות טובות, יתן להם דוגמא אישית, כי ההצלחה של הילדים היא ממה שהם רואים ולא ממה ששומעים!

הגר"ל כחלון שליט"א מספר שראה פעם ילד בן 6 מברך ברכת אשר יצר בדבקות ובכוונה כמו תפילת 18, והרב אמר שגם אמא שלו מברכת בצורה כזו. כי התורה עוברת דרך האמא שנאמר "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך", התורה נמצאת אצל האמא.
ובאמת אם יש לילד שאלה בגמרא הוא לא שואל את האמא, אלא הוא שואל את אבא שלו, אז איך אומר שלמה המלך "תורת אמך", אלא התורה האמיתית היא אצל האמא, כי התורה של האבא באה מהפה לאוזן, אבא אומר פרשת שבוע ומוסר שיוצא מהפה לאוזן של הבן, אבל את אבא לא רואים כל היום בבית אלא רואים את האמא, והתורה של האמא באה דרך העינים, וגדולה שימושה של תורה יותר מלימודה.

תלמיד שמשמש תלמיד חכם, נוסע אתו ואוכל אתו זה יותר גדול מללמוד אתו, כי בזמן הלימוד התורה באה מהפה לאוזן, אבל כשאתה נוסע עם הרב, ואתה רואה איך הוא מדבר בטלפון, ואיך הוא מגיב במצבי לחץ, ואיך הוא מברך ואוכל ומתפלל, זה תורה שעוברת דרך העינים, "והיו עיניך רואות את מוריך". לכן אומר הגאון הסטייפלר זצ"ל, אשה שמברכת בבית בקול רם, את כל הברכות, וכן ברכת אשר יצר בכוונה מילה במילה, אז הילדים שלה יהיו מוצלחים ברוחניות יותר מילדים אחרים, ולמה? כי "ואתה תצוה", אם האמא רוצה שהבנים יהיו יראי שמים, והבנות יהיו צנועות, הכל מתחיל מההורים, "ואתה" ואח"כ תצוה.
תלמיד אחד שאל את ה"חפץ חיים", "כבוד הרב, אני מדבר בבית הכנסת ואף אחד לא מקשיב לי, אני מכין את השיעורים והדברים שלי לא עושים רושם".
שאל אותו ה"חפץ חיים" "ובבית מקשיבים לך", אמר לו "האמת גם בבית לא רואים ולא "סופרים" אותי", אמר לו החפץ חיים תבדוק קודם כל, למה בבית "בבסיס האֵם" שלך לא שומעים אותך, אלא חסר לך משהו בתדמית האישית שלך.