עקיצות מגלגול קודם - פרשת משפטים

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 30 ינואר 2019
האם יש גלגולי נשמות היום, מדוע ישנם אנשים שמקבלים 'עקיצות' על לא עוול בכפיהם?
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", הזוהר הקדוש אומר רשב"י על פסוק זה "דא רזא דגלגולא", זה סוד הגלגול.
קורה שאדם יש לו משפט עם חברו או שכנו, הוא יודע ובטוח שהאמת אתו, עד שאין לו צורך בעו"ד, הוא משוכנע שיצא זכאי והראיות שלו מוצקות. הוא נכנס לבית המשפט ואחרי הדיון פסקו השופטים לחובתו! איך זה יתכן? מה העוול הזה, הוא יודע שהצדק איתו ובאמת הצדק איתו, והנוכל האמיתי זה החבר, ובכל זאת הצודק יצא חייב. וזה גורם לו לצעוק עד לב השמים.
אומר רבי שמעון, "ואלה המשפטים", אם קרה לך משפט כזה, "אשר תשים לפניהם", יש לך חשבון מגלגול קודם! אם אתה יוצא חייב בדין ואתה יודע בודאות שאתה זכאי, דע לך שהפתרון נמצא בגלגול! דהיינו שבגלגול הקודם היה לך חשבון עם אותו אדם, וחזרתם שניכם בגלגול כדי שתשלם לו על מה שעקצת אותו בגלגול הקודם!

לרבנו האר"י שגר בצפת היה תלמיד רווק בן 38 ושאל את הרב "מה עם הכלה שלי", אמר לו הרב שהכלה שלו נמצאת במצרים, הלך התלמיד למצרים נכנס לישיבה ולמד כמה ימים. ניגש אליו יהודי עשיר וסיפר שיש לו בת כלילת המעלות, ועשו שידוך ענבי הגפן בענבי הגפן.
העשיר הזה נתן לבת שלו 50 מליון דולר נדוניא והוציא אותה בכבוד גדול, הזוג התחתנו והיתה שמחה גדולה.
אבל אחרי חודש נפטרה הכלה! החתן בא לחמיו ואמר לו כל הממון והבית אינם שלי, קח הכל בחזרה. אמר לו חמיו, מה שנתתי לבת נתתי גם לך, אל תחזיר לי כלום הכל בסדר. החתן החליט שאין לו מה לעשות במצרים, מכר את הנכסים וחזר לצפת לרבנו האר"י. שאל את הרב "לאיזה זיווג שלחת אותי, חודש נשוי וחזרתי ריקם". אמר לו רבנו האר"י תדע שהאשה הזאת היתה שותפה שלך בגלגול הקודם בעסק גדול, והיא "עקצה אותך" כשותפה ונגזר עליה לחזור בגלגול עם נדוניא גדולה כדי להחזיר לך את הכל! התלמיד שאל אם מגיע לי ממנה 50 מליון, למה זה בא בצורה כזו של עגמת נפש. להתחתן ולהתאלמן עם שברון לב, אלא אמר לו הרב "גם אתה אשם שלא בדקת את השותפה עם הניירת, ואתה גרמת לה "לפני עיור לא תתן מכשול", אי אפשר לסמוך על אף אחד, כי יצר הממון הוא אחד היצרים הקשים ביותר.

מספר הגר"ל כחלון שליט"א על אדם שבא אליו בוכה בדמעות שליש. היו לו כמה בתים ולא רצה לשלם מס שבח וכדומה, וכתב על שֵם אחיו שני בתים וכמה קרקעות. אחרי תקופה רצה למכור את הקרקעות והבתים הללו, ובא לאחיו וביקש שיחזיר לו את הבתים, אמר לו אחיו "על מה אתה מדבר, אולי אתה לא מרגיש טוב, תיזהר לך לפנות אלי שוב, עוד פניה אחת ואני מתקשר למשטרה על הטרדה!" ה' יצילנו איזה נסיון! יצר הממון מעביר את האדם על דעתו. מי היה מאמין שאח שלו יעקוץ אותו!
היתה באשדוד מנהלת סמינר של אלף בנות! היה לה פה מפיק מרגליות, כשהיתה נכנסת לאולם הסמינר, אלף בנות עומדות ושותקות בדממה. מנהלת צדקת משכמה ומעלה. יום אחד בדרך לסמינר היתה לה תאונת דרכים ונהרגה! כל אשדוד היתה על הרגלים, היה צער גדול בכל העיר, אלפי אנשים ניחמו שם בכל יום ובאו שם גדולי תורה. בליל השבעה הזמינו את הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א, לפני שהוא דיבר עמד אברך ואמר "כבוד הרב אני שמח שבאת, יש כאן אלפי אנשים שיש להם שאלה שקשה להם לשאול. חז"ל אומרים ששלוחי מצוה אינם ניזוקים האם יש שלוחת מצוה יותר מהמנהלת של הסמינר, והרי היא לא נסעה לחוף הים, ולא לשחק טניס או גולף בקיסריה, היא נסעה לזכות את הרבים, אלף בנות ללמד אותן תורה השקפה והעמידה דורות של בתים קדושים בעם ישראל, היא היתה בדרך לסמינר! והרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים!" אמר לו הרב, רק עכשיו התעוררת לשאלה הזו, ומה עם עשרת הרוגי מלכות, מה עם רבי עקיבא שהקהיל קהילות ברבים ולימד תורה, ואין לך שליח מצוה גדול ממנו, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, וכי צריך טרגדיה באשדוד כדי לשאול את השאלה הזאת!

ענה לו הרב, שבגמרא כתוב אמר רבי יוסי יהא חלקי ממתים בדרך למצוה. אם נגזר עלי למות שזה יקרה כשאני עוסק במצוה. בעיר בני ברק היה זקן בן 90 מעוטף בטלית ותפילין של רש"י ורבנו תם, באמצע תפלת שמונה עשרה קיבל דום לב ועלה! זכות גדולה! באמצע שיחה עם אלקים לקחו אותו לאלקים! למה לדבר מלמטה אם אפשר לדבר מלמעלה!
דור הולך ודור בא, אף אחד לא נשאר בכדור הארץ, כל שמונים שנה, שמונה מליארד שחקנים מתחלפים כאן!
אומר רבי יוסי כל אחד צריך למות, וזה המסלול של כולם, אני מבקש כשתגיע השעה שלי, שזה לא יהיה באמצע משחק כדור-רגל ולא באמצע טיול בהרי האלפים, אלא יהא חלקי ממתים בדרך למצוה!

כשאדם עולה למעלה שואלים אותו מאיפה באת, והוא אומר עכשיו באתי משיעור תורה, הייתי באמצע תפילת 18 מה כל כך דחוף שקראתם לי באמצע התפילה!
אומר ר' יוסי יהא חלקי ממתים בדרך למצוה!
לפני כמה שנים היה פיגוע בישיבת מרכז הרב בירושלים, הבחורים היו באמצע לימוד גמרא ושלחן ערוך, עד היום יש שם ספרים מלאים כתמי דם של הקדושים הללו! איזה דרך מצוה! איך ר' יוסי אומר דבר כזה והרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים, אלא שלוחי מצוה אינם ניזוקים זה בתנאי שאין להם חשבון מגלגול קודם, לרבי עקיבא היה חשבון מגלגול קודם, רבי עקיבא היה בגלגול הקודם זמרי בן סלוא, וחזר בגלגול כרבי עקיבא בן יוסף, ורבי עקיבא ידע שהוא לא ימות מיתה רגילה, ולכן אמר לתלמידיו כל ימי אמרתי מתי יבוא לידי פסוק זה ואקיימנו, איזה פסוק "בכל נפשך" – כדי לתקן מהגלגול הקודם. ועכשיו מובן הפסוק על פי הזוהר "ואלה המשפטים", אתה רואה תלמיד חכם מזכה הרבים צדיק יסוד עולם, וכולם שואלים למה עלה בסערה לשמים. "שבו בשקט יש גלגולים ותיקונים", ואלה המשפטים שאתה לא מבין, אשר תשים לפניהם הכל גלגולים.