האפיפיור מחפש את האמת - פרשת יתרו

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 22 ינואר 2019
הידעת שיתרו היה אפיפיור ענק שרבים הלכו בעבקותיו? מדוע חיפש יתרו את האמת?
אדם שרוצה שרחוב בעירו יהיה על שמו זה יעלה לו המון כסף, בירושלים ישנו ככר על שם ספרא, ושחררו שם מליוני דולרים, וכן מי שרוצה כביש על שמו צריך לשלם סכום נכבד.
מה זכה יתרו שהפרשה נקראת על שמו, זה לא רחוב בבני ברק, אלא פרשה שהיא נצח. וכמו שהבורא הוא ניצחי, כך התורה היא נצח נצחים.
אם היו שואלים אותי מה שֵם הפרשה, הייתי אומר פרשת מתן תורה, המאפיין של הפרשה הוא מעמד הר סיני. ובמקום שיקראו לפרשה מתן תורה קוראים לה פרשת יתרו!

ועוד זכה לחתן כמו משה רבינו, שהרבה צדיקים גדולי עולם היו רוצים לזכות לחתן כזה ואפילו פחות ממנו ולא זכו. ומי היה יתרו, כהן מדין! האפיפיור של אומות העולם! ולמה זכה לפרשה על שמו, כי יתרו היה לו את מדת האמת! הדבר החשוב שה' יתברך אוהב זה האמת!
לא היתה עבודה זרה בעולם שיתרו לא עבד. וכמו שהעיד בעצמו "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים" (יח, יא) ואומר רש"י מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם, שלא הניח עבודה זרה שלא עבד אותה. רואים מכאן יסוד גדול, שאצל אלקים גם אם אדם עובד עבודה זרה אבל זה נובע מחיפוש האמת, שרואה פסל ומבין שזה בלוף, וכן השני וכן השלישי וכו', ארבעים שנה הוא בחיפוש אחרי האמת. אומר אלקים אין לי בעיה שתעבוד את הכל, אם אתה מחפש את האמת, בסוף תמצא אותה!

וכיון שיתרו חיפש את האמת, וכל חייו היה אמת, זכה לחתן כמו משה רבינו שיוריד את האמת (התורה) לעולם במעמד הר סיני! וזכה יתרו לכל זה שהיה מתבונן, אדם שקצת מתבונן מגיע להשגות גבוהות. וכמו שאומר דוד המלך "ה' אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ", וביום הכיפורים אומרים בתפילה "חֹתמך בכל מבוארת", תתבונן טוב בבריאה ולא תמצא מקום שאין שם אלוקות!
היה אחד ששאל את הגאון מוילנא, "אתן לך אלפי דולרים ותראה לי את אלקים", אמר לו הגאון "אתן לך מאה אלף דולר תראה לי מילימטר בבריאה שהוא לא נמצא".
"אם תצליח להצביע לי על מילימטר בבריאה שלא רואים את טביעות האצבע של מי שאמר והיה העולם, תקבל כל ממון שבעולם".
אם ינסו כל המדענים בעולם לייצר עלה אחד של נענע הם לא יצליחו! ולא דיברנו על עין של אדם או לב וכליות מח וכבד! ואפילו כנף של זבוב אין אפשרות לייצר!
"מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית", "גדול ה' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר".
ומכח התבוננות זכה יתרו לפרשה על שמו בספר הספרים!

"וישמע יתרו", אומר רש"י "מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק", יתרו שמע שני דברים קריעת ים סוף וגם מלחמת עמלק. למה לא הספיק לו קריעת ים סוף בשביל לבוא. למה צריך גם את מלחמת עמלק.
והרי כתוב בפרשת בשלח (יד, כא) "ויבקעו המים" ואומר רש"י שהיה צריך לומר ויבקע הים, ולמה כתב ויבקעו המים, אלא כל מים שבעולם נבקעו. גוי שעשה מקלחת בסין ראה קריעת ים סוף באמבטיה, שתה כוס קפה, ראה קריעת ים סוף בכוס!
"שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יאחזמו רעד" וכו', ואם כן למה צריך גם את מלחמת עמלק כדי שיתרו יבוא.

כתוב בפרשת בשלח (יז, ח) "ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים". למה בא עמלק, כתוב בפסוק הקודם "ויקרא שם המקום מסה ומריבה, על ריב בנ"י ועל נסותם את ה' לאמר, היש ה' בקרבנו אם אין".
צריך לדעת על מה עמלק בא, הוא לא רוצה לפגוע בגשמיות ובגוף של ישראל אלא ברוחניות, הוא מעונין לקרר את ישראל באמונה. לכן בורא עולם שונא אותו ואין לו אפשרות להתגייר ולהתחבר לעם היהודי, ואדרבא התורה אומרת "מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".
על הפסוק ויבוא עמלק אומר רש"י "סמך פרשה זו למקרא הקודם (בפסוק ו', הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם) ללמדנו שתמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב (עמלק) בא ונושך אתכם, ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני", אני קורע לכם את הים מוריד לכם מַן ושליו ובארה של מרים, עמוד אש וענני כבוד, ואתם שואלים אם יש בורא לעולם, האם אני משגיח.