מתנה ושמה תשובה - פרשת בא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 09 ינואר 2019
מתנה יקרה לאין ערך נתן לנו הקב"ה ושמה תשובה - לעקור את כל הרע ולפתוח דף חדש בחיינו...
בורא עולם אומר למשה כי אני הכבדתי את לבו של פרעה ולב עבדיו, ולפי זה לא מובן מה הטענה על פרעה. מה רוצים ממנו, אם משמים הכבידו את לבו אז נשללה ממנו הבחירה, אז מה הטענות עליו.
אלא צריך לדעת שאחת המתנות החשובות שנתן ה' לאנושות זו מצות התשובה, שהופכת את האדם למציאות אחרת.
נתאר לעצמנו שבמרכז הרפואי ביוסטון ימציאו גלולה חדשה שמי שיבלע אותה, אפילו שהוא בן שמונים, הוא חוזר לגיל 18!
ואם לוקח גלולה נוספת הוא חוזר לגיל 3! כמה היינו מוכנים לשלם עבור גלולה כזו? ובאמת כולם מבינים שאין בעולם המדע שום אפשרות להמציא גלולות כאלה.

אבל בורא עולם אומר שחוזר בתשובה הוא כמו תינוק שנולד! ויותר מזה אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, אפילו הזדונות שלו נהפכים לזכויות.
נתאר לעצמנו אם יש לאדם בבנק מינוס של מליון שקל, והוא מתקשר למנהל הבנק ואומר "החלטתי להשתנות, ולא לפזר צ'קים בלי חשבון, ומקבל על עצמי להיות לקוח נאמן, בבקשה למחוק את המינוס ונתחיל דך חדש", באותו רגע מנהל הבנק יזמין לו אמבולנס לאשפוז דחוף, מי ימחוק לך בבנק חוב של מליון שקל וגם לא חוב של שקל אחד! ואצל אלקים מי שעושה תשובה מאהבה המינוס של המליון הופך להיות מליון בזכות! האם יש מתנה כזאת בעולם?

נחזור לשאלה, אם ה' הכביד את לב פרעה, למה מענישים אותו. אומר הרמב"ם (בה' תשובה פ"ו ה"ג), שלפעמים כשאדם מרבה לחטוא ולפשוע, עונשו הוא שמונעים ממנו לחזור בתשובה.
אומר אלקים אני נותן לך גלולה שנקראת תשובה ויכול להפוך אותך לתינוק שנולד, ולזכות לכל הדברים הטובים שבחיים, ואתה מזלזל ולא רוצה לשנות דרך, אתה לא רוצה להרים הנד-ברקס, ולראות את החיים במשקפי האמונה, אזי עונשו שמונעים ממנו דרך התשובה. לכן אם נשים לב בפרשת וארא בחמשת המכות הראשונות כתוב "ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם", וכן "וַיַכְבֵּד פרעה את לבו" וכן "ויכבד לב פרעה", ורק במכה הששית כתוב "ויחזק ה' את לב פרעה", אומר אלקים לפרעה אני כבר לא עוזר לך לחזור בתשובה, זה הפירוש "כי אני הכבדתי את לבו".

כל מי שחוזר בתשובה צריך לדעת שההצלחה שלו תלויה בעזרת ה' וברחמנותו, וכמו שכתוב בספר שערי תשובה שה' עוזר לשבים "אשר אין יד טבעם משגת", כי יצר הרע הוא אש ובלי עזרת ה' לא יכולים עליו וכן כתוב בגמ' (קידושין ל) שאילמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו.
ואם אדם בא ליטהר מסייעין אותו מן השמים, אבל אם אדם מזלזל בתשובה, אחרי שה' שולח לו איתותים ודיבורים מכל מיני רבנים וקרובים שחזרו בתשובה, והוא בז לכולם, בסוף יגיע למצב שאלקים יגיד לו, "כשאני רציתי אתה לא רצית, כשאתה תרצה אני כבר לא ירצה", וזה מה שקרה לפרעה!

חז"ל מספרים על אלישע בן אבויה (רבו של רבי מאיר בעל הנס) שסטה מן הדרך והתקלקל עד כדי כך שרכב על סוס ביום הכיפורים שחל בשבת! רבי מאיר יצא לדבר איתו, כשאלישע רוכב על הסוס ורבי מאיר מדבר אתו בהלכה, ותוך כדי הליכה אומר אלישע לרבי מאיר "ספרתי ברגלי הסוס עד כאן תחום שבת, תעצור רבי מאיר שלא תיכשל ותצא מחוץ לתחום". אי אפשר לתאר את גדלותו של אלישע שתוך כדי דיבור בהלכה הוא סופר את צעדי הסוס ומחשבן תחום שבת.
אמר לו רבי מאיר, "רבנו למה שרק אני יחזור, גם אתה יהודי, תחזור לה' בתשובה" אמר לו אלישע "שמעתי מאחרי הפרגוד (בעולמות העליונים) בת קול שאומרת "שובו בנים שובבים, חוץ מאחר", כל השובבים יכולים לחזור בתשובה חוץ מאחר (אלישע בן אבויה).

אם היה רוצה לחזור בתשובה ה' היה מקבל אותו. אומר החפץ חיים, אפילו ששמע בת קול שאומרת שכולם ישובו חוץ מאחר, הכוונה שאלקים לא יתן לו את העזרה משמים שכולם מקבלים. כל האנשים הקטנים שנופלים, "כי נפלתי קמתי ה' אור לי", אבל אחד בדרגת אלישע בן אבויה שהיה השפיץ של הדור, כמו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בדורנו.
נתאר לעצמנו שגדול הדור עוזב את היהדות, לובש מכנסיים קצרים והולך לחוף הים המעורב ומשחק מטקות בשבת! מה זה יעשה לדור. זה גרם בלבול לכל הדור, ולכן ה' כעס עליו ואמר שובו בנים שובבים חוץ מאלישע. אחרי תקופה אמרו לרבי מאיר שרבו אלישע גוסס ונוטה למות, רץ רבי מאיר ואמר לו "רבי תעשה תשובה, לפחות ברגע האחרון" אמר לו אלישע אפשר אדם מרשיע מאה שנה ובסוף יעשה תשובה, אחרי כל מה שביזיתי את התורה והמצוות, ועכשיו לעשות תשובה, זה הגיוני?