איך נשמור על זהות יהודית - פרשת שמות

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 24 דצמבר 2018
כיצד הצליחו עם ישראל לשמור על זהות יהודית בארץ מצרים, מהם הדברים שהקפידו עליהם ביותר?
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" וכו' ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים", וכי לא ידענו שיוסף מלך במצרים, והרי ארבע פרשות בסוף חומש בראשית מדברות על ירידת יוסף למצרים. אומר רש"י "להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרועה את צאן אביו הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו". אם יוסף היה נשאר בחממה של יעקב אבינו ונשאר צדיק זה לא חידוש גדול. לפעמים אדם מקבל תפקיד בשיקגו או במדינות סקנדינביה, ושם להישאר ירא אלוקים זה חידוש עצום.

מספר הגר"ל כחלון שליט"א שתלמיד שלו החליט לנסוע עם חבר לתאילנד, "לראות שם את הנופים ולהתפעל מיופי הבריאה". אמר להם הרב שזה מסוכן, ששני רווקים צעירים יוצאים לטיול זה יכול להסתיים "בהחלקה". אמרו לו שהחליטו שאחד ישמור על השני, ובסוף התברר שהיו צריכים לקחת איתם חברת שמירה! משום שהם "החליקו" בגדול. אדם ירא שמים שיצא לתאילנד לתקופה וישאר כמו בהתחלה זה הזוי. נתאר לעצמנו את יוסף שהיה 20 שנה במצרים הטמאה, מלאה גילולים ועבודה זרה כישוף זימה וניאוף ועוד, ונשאר צדיק!
אמר יעקב ליוסף "ראה פניך לא פיללתי", שהיה בקי בחכמת הפרצוף שרואה אדם כמו "רנטגן", ויודע אם פָגַם בקדושה ושמר על עצמו.

אמר יעקב ליוסף "ר' יוסף הפנים שלך נשארו קדושות, "חכמת אדם תאיר פניו", רואים עליך יראת אלקים, "ראה פניך לא פיללתי" לא דמיינתי שאני אראה פנים כאלה".
כשהאחים אמרו ליעקב שיוסף חי והוא מלך במצרים, כתוב "ויפג לבו כי לא האמין להם", למה? הרי הם אומרים לך שהוא חי, למה אתה לא מאמין, אלא הוא לא האמין שיוסף חי בצדקותו, אצל יעקב אבינו חי פירושו זה עם יראת שמים.

לכן כתוב בפרשה שאבותינו הקדושים שירדו למצרים שמרו על השמות שלהם שנאמר "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה", שלא שינו את שמם, ראובן שמעון לוי יהודה וכו'. היום אם יורד ישראלי לצרפת ושמו ראובן הוא נהפך ל"רוברט" ושמעון נהפך ל"סיימון", ולוי נהפך ל"לואי", ומשה נהפך ל"מואיז", ויוסף נהפך לז'וז'ו, ה' יצילנו!
כשיהודי מתחיל להחליף את השם ומוריד את הציצית והכיפה, ואחר כך את השבת והכשרות, כל המהות של היהודי נאבדת! מה שמר את אבותינו במצרים, "אלה שמות", אסור לאדם לנגוע בשם שלו, תמיד תישאר עם שֵם יהודי.

ויותר מזה כתוב במדרש על הפסוק הראשון בפרשה "ואלה שמות וכו' את יעקב איש וביתו באו", שיעקב אבינו לא הוריד את בניו ונכדיו למצרים עד שחיתן את כולם, "איש וביתו באו", וביתו זו אשתו והאשה שומרת שמירה אישית על בעלה. אם הבעל יסתכל בטעות למקום לא נכון הוא עשוי לקבל "שמאלית" מאשתו, כדי להחזיר אותו למשבצת, אשה זה חברת שמירה. ומאידך, אמא לא שומרת, אמא מכסה על "צואת" בנה, ואפילו הוא הפושע הגדול במדינה היא אומרת "אין כמו הבן שלי", ומזהירה אותו "תזהר מפושעים שלא יקלקלו אותך", והוא מקלקל את כולם!

מספר הגר"ל כחלון שליט"א שהיה לו חבר בישיבה בן 19 שהיה חזן עם קול מדהים, ובאו לישיבה אנשים מברזיל והתפעלו מהחזנות שלו, והציעו לו להיות חזן בברזיל ויתנו לו בחודש שלושת אלפים דולר, לבחור רווק בן 19 זה סכום יפה ומפתה. הלך הבחור אצל אביו שהיה חכם וסיפר לו על ההצעה שתעזור לו להסתדר בחיים וכך לא יכניס את אביו להוצאות חתונה ודירה וכד'. אמר לו אביו בחכמה בני היקר, אתה רווק, תתחתן ותסע עם הכלה לאן שאתה רוצה, אבל אם תסע רווק, יכול להיות שאני יאבד אותך וגם העם היהודי יאבד בחור יקר! אם תסע רווק, אתה עושה את טעות חייך!
באותה שנה חיתן האב את הבחור ואחר כך נסע עם אשתו לחיים טובים! ומהיכן למד האבא לעשות כן, מפרשתנו שכתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו!" אוי לגבר שיורד לאמריקה או לתאילנד לבד, הוא יכול לאבד את כל העולם הבא שלו!